Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
IODO
pokój nr 19; tel. 32 614 23 00

email: iodo@mzdim.jaworzno.pl