Dział Przestrzeni Publicznej

Anna Małodobry - Kierownik
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 27; tel: 614 23 00
Sabina Grzesik
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 23; tel: 614 23 00
Marta Legutko
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 23; tel: 614 23 00
Barbara Zyglińska
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 23; tel: 614 23 00
Artur Kondratowicz
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 23, ; tel: 614 23 00
Bronisław Broda
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 26; tel. 32 614 23 00