Dział Przestrzeni Publicznej

Anna Małodobry
Dział Przestrzeni Publicznej
2 piętro, pierwszy pokój prawa strona; tel: 614 23 00
Sabina Grzesik
Dział Przestrzeni Publicznej
2 piętro, pierwszy pokój, lewa strona; tel: 614 23 00
Magda Cyran
Dział Przestrzeni Publicznej
2 piętro, pierwszy pokój, lewa strona; tel: 614 23 00
Katarzyna Chyla
Dział Przestrzeni Publicznej
2 piętro, pierwszy pokój, lewa strona; tel: 614 23 00
Artur Kondratowicz
Dział Przestrzeni Publicznej
pokój nr 21, ; tel: 614 23 00