Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI
1 pliki    4 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania„na gorąco”
1 pliki    3 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. w podziale na dwie części: Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    10 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021
1 pliki    32 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego
1 pliki    33 pobrane
Pobierz
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
1 pliki    28 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku
1 pliki    15 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    31 pobrane
Pobierz
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WĘZŁÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY MIEJSKIM CENTRUM INTEGRACJI TRANSPORTU W JAWORZNIE ORAZ WĘZŁA SANITARNEGO I TERENU ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE WODNEGO PLACU ZABAW W JAWORZNIE
1 pliki    35 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    213 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    36 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
1 pliki    270 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    33 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    52 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    59 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    56 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2019 roku
1 pliki    61 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2019 roku
1 pliki    59 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony.
1 pliki    74 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    306 pobrane
Pobierz