Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie Miasta Jaworzna w 2017 roku.
1 pliki    17 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej-wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
1 pliki    10 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    39 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2 pliki    20 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
2 pliki    26 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    28 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    25 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
2 pliki    19 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
1 pliki    23 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony.
2 pliki    33 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku)
1 pliki    49 pobrane
Pobierz
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY 700-LECIA W JAWORZNIE, W ZAKRESIE BUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA I WJAZDÓW O POSESJI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM – ETAP 1(…)
1 pliki    60 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    41 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części…
1 pliki    68 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    50 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania na gorąco.
1 pliki    51 pobrane
Pobierz