Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.
1 pliki    3 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco
1 pliki    9 pobrane
Pobierz
Modernizacja nawierzchni dróg gruntowych administrowanych przez MZDiM w Jaworznie
1 pliki    47 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie na okres 24 miesięcy, tj. od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. w podziale na dwie części” Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej”, Część nr 2 „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    27 pobrane
Pobierz
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej i przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj” związanych z realizacją zadania pn: Budowa tężni solankowej na terenie Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie na terenie części działki nr 94/16 w obr. 100 m. Jaworzna przy ulicy Św. Wojciecha wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu
1 pliki    26 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno – asfaltowej do wbudowania „na gorąco
1 pliki    17 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku w Rejonie nr 2
1 pliki    32 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających w pasach drogowych i poza pasami drogowymi oraz remonty urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2018r.
1 pliki    43 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    55 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej
1 pliki    41 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    50 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    61 pobrane
Pobierz
Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    54 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2018 roku
1 pliki    49 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    56 pobrane
Pobierz
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ZAKRESIE MIESZANKI MINERALNO–ASFALTOWEJ DO WBUDOWANIA „NA GORĄCO”.
1 pliki    64 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    75 pobrane
Pobierz
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO
1 pliki    82 pobrane
Pobierz
ZIMOWE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W OBRĘBIE REJONU NR 2
1 pliki    97 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
1 pliki    97 pobrane
Pobierz