Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2018 roku w Rejonie nr 2
1 pliki    5 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających w pasach drogowych i poza pasami drogowymi oraz remonty urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2018r.
1 pliki    17 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    25 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    27 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    42 pobrane
Pobierz
Remont infrastruktury osiedlowej w zakresie nawierzchni chodników, schodów terenowych w Jaworznie
1 pliki    28 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2018 roku
1 pliki    36 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    33 pobrane
Pobierz
DOSTAWA MATERIAŁÓW DO NAPRAWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ZAKRESIE MIESZANKI MINERALNO–ASFALTOWEJ DO WBUDOWANIA „NA GORĄCO”.
1 pliki    38 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    52 pobrane
Pobierz
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO
1 pliki    63 pobrane
Pobierz
ZIMOWE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W OBRĘBIE REJONU NR 2
1 pliki    72 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
1 pliki    79 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    75 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    89 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie Miasta Jaworzna w 2017 roku.
1 pliki    102 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej-wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
1 pliki    90 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    100 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    124 pobrane
Pobierz