Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
Informacja z otwarcia ofert – Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2024 r. w podziale na dwie części
1 pliki    9 pobrane
Pobierz
PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W PRZEDMIOCIE WYKONANIA NAWIERZCHNI CHODNIKÓW, MIEJSC PARKINGOWYCH I UTWARDZEŃ POBOCZY W RAMACH PROJEKTU JAWORZNICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2022 R.
1 pliki    55 pobrane
Pobierz
Bezpieczne Jaworzno-nowe parkingi, chodniki, oświetlenie w dzielnicach w ramach JBO
2 pliki    224 pobrane
Pobierz
ŚWIADCZENIE USŁUGI UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WĘZŁÓW SANITARNYCH W OBIEKTACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ MZDIM W JAWORZNIE W ROKU 2021
1 pliki    92 pobrane
Pobierz
DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH ORAZ SPRZĘTU BUDOWLANEGO W PODZIALE NA DWIE CZĘŚCI
1 pliki    87 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania„na gorąco”
1 pliki    90 pobrane
Pobierz
Usługa kompleksowego ubezpieczenia Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie w zakresie posiadanego mienia i wykonywanej działalności od 01.01.2021r. do 31.12.2022 r. w podziale na dwie części: Część nr 1: ”Ubezpieczenie majątku i Odpowiedzialności Cywilnej” Część nr 2: „Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych”
1 pliki    83 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna w roku 2021
1 pliki    122 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z kosiarką bijakową typu ciężkiego
1 pliki    120 pobrane
Pobierz
Przebudowa infrastruktury drogowej w zakresie wykonania nawierzchni chodników w ramach projektu Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2020 r. pn.: Piękniejsze Jaworzno-lepsze chodniki
1 pliki    106 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2020 roku
1 pliki    101 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    112 pobrane
Pobierz
ŚWIADCZENIE USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI WĘZŁÓW SANITARNYCH ZLOKALIZOWANYCH PRZY MIEJSKIM CENTRUM INTEGRACJI TRANSPORTU W JAWORZNIE ORAZ WĘZŁA SANITARNEGO I TERENU ZLOKALIZOWANEGO W OBRĘBIE WODNEGO PLACU ZABAW W JAWORZNIE
1 pliki    117 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    289 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    111 pobrane
Pobierz
Świadczenie usługi w zakresie utrzymania czystości węzłów sanitarnych zlokalizowanych przy Miejskim Centrum Integracji Transportu w Jaworznie
1 pliki    346 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”
1 pliki    113 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony w sezonie 2020-2021
1 pliki    130 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    136 pobrane
Pobierz
Remont i modernizacja nawierzchni chodników i schodów terenowych na terenie Jaworzna
1 pliki    124 pobrane
Pobierz