Informacja z otwarcia ofert

TytułPobierz
ZIMOWE OCZYSZCZANIE I UTRZYMANIE CZYSTOŚCI NA TERENIE MIASTA JAWORZNA W OBRĘBIE REJONU NR 2
1 pliki    16 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym
1 pliki    20 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    21 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części
1 pliki    28 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie Miasta Jaworzna w 2017 roku.
1 pliki    48 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej-wielofunkcyjnego nośnika narzędzi
1 pliki    35 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    47 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony
1 pliki    71 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
2 pliki    49 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    49 pobrane
Pobierz
Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
2 pliki    55 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    55 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    57 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
2 pliki    45 pobrane
Pobierz
Bieżące utrzymanie oznakowania poziomego na drogach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017 roku
1 pliki    52 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w 2017r z podziałem na dwa rejony.
2 pliki    65 pobrane
Pobierz
Rewitalizacja Osiedla Stałego etap I – budowa parkingów przy ul. Radosnej i ul. Łukasiewicza wraz z remontem ul. Radosnej i odcinków ulic: Wyczółkowskiego, Partyzantów,Sawickiej, Curie-Skłodowskiej (od strony parku)
1 pliki    77 pobrane
Pobierz
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ ULICY 700-LECIA W JAWORZNIE, W ZAKRESIE BUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI, CHODNIKA I WJAZDÓW O POSESJI WRAZ Z ODWODNIENIEM I OŚWIETLENIEM – ETAP 1(…)
1 pliki    85 pobrane
Pobierz
Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Jaworzna
1 pliki    71 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części…
1 pliki    97 pobrane
Pobierz