Czas na dzielnice 2016

Rewitalizacje przestrzeni

REWITALIZACJE PRZESTRZENI

Remonty cząstkowe nawierzchni

REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI

REMONTY CHODNIKÓW

Projektowe prace inwestycyjne

PROJEKTOWE PRACE INWESTYCYJNE

Remonty parkingów

REMONTY PARKINGÓW

PRACE NADPROGRAMOWE

 

Modernizacja dróg gruntowych

MODERNIZACJA DRÓG GRUNTOWYCH

Inne

INNE