Archiwum

Powstańców Śląskich
0 komentarze / 0 głosów

W trakcie czwartkowej (26.08) sesji Rady Miasta Radni dokonali ostatnich przesunięć środków finansowych, które pozwalają na realizację jeszcze w bieżącym roku szeregu zadań. Część z tych środków przeznaczonych zostanie na prace remontowe. W połączeniu z oszczędnościami z przeprowadzonych już postępowań – sytuacja pozwala z optymizmem spojrzeć na możliwości realizacji przez MZDiM jeszcze kolejnych, dodatkowych prac drogowych. […]

0 komentarze / 0 głosów
Na zdjęciu widać przycinanie krzewów na ulicy Jagiellońskiej w Szczakowej
0 komentarze / 0 głosów

Pracownicy MZDiM w różnych częściach Miasta realizują szereg prac, zarówno drogowych, jak również tych związanych z pielęgnacją zieleni, a także utrzymaniem czystości i porządku. W ostatnim czasie sporo prac udało się wykonać w Szczakowej. Oprócz bieżących robót polegających na sprzątaniu przystanków autobusowych, zamiatania i opróżniania ulicznych koszy, w tej części Miasta podejmowane są także inne […]

0 komentarze / 0 głosów
Na zdjęciu widać ulicę Wróblewskiego - miejsce, w którym ma powstać nowy chodnik
0 komentarze / 2 głosów

Dzięki oszczędnościom w ramach zrealizowanych przez MZDiM zadań możliwa jest dalsza kontynuacja prac związanych z wykonaniem nowych nawierzchni chodników i miejsc postojowych w Osiedlach. Prace mają ułatwić Mieszkańcom komunikację pieszą, ale przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo osób, poruszających się chodnikami. MZDiM zawarł właśnie umowę z firmą „ZRD Sp. z o. o. spółka komandytowa” na zadanie pn. […]

0 komentarze / 2 głosów