26
sie-2021

REMONTOWA JESIEŃ

Aktualności   /  

W trakcie czwartkowej (26.08) sesji Rady Miasta Radni dokonali ostatnich przesunięć środków finansowych, które pozwalają na realizację jeszcze w bieżącym roku szeregu zadań. Część z tych środków przeznaczonych zostanie na prace remontowe. W połączeniu z oszczędnościami z przeprowadzonych już postępowań – sytuacja pozwala z optymizmem spojrzeć na możliwości realizacji przez MZDiM jeszcze kolejnych, dodatkowych prac drogowych. Zakres planowanych robót wynika nie tylko z oceny infrastruktury ze strony samego zarządcy dróg – ale także z uwag zgłaszanych przez Mieszkańców i Radnych.

Zaplanowane na jesień prace realizowane będą zarówno w ramach programu Czas na Gruntówki, Czas na Chodniki – ale również w zakresie rewitalizacji przestrzeni osiedlowych (kompleksowe prace związane z wykonaniem nawierzchni jezdni, chodników, bądź miejsc postojowych). Wykonane będzie nowe oświetlenie uliczne oraz dokumentacja projektowa do późniejszej realizacji.

Konsekwentnie, także w tym roku, kontynuujemy program Czas na Gruntówki, w ramach którego, od samego początku jego trwania, czyli 2013 roku udało się wyasfaltować ok. 100 kilometrów (ponad 200 odcinków) dróg gruntowych. Czas Na Gruntówki wróci – m. in. – do Jelenia-Łęgu, głównie z uwagi na zakończenie tamże prac przez jaworznickie Wodociągi,

W ramach programu Wchodzimy w Osiedla zrealizowany został szereg rewitalizacji, które znacząco poprawiły osiedlową infrastrukturę drogowo – chodnikową. Także na jesień zaplanowanych zostało kilka zadań, związanych z wykonaniem nowych nawierzchni jezdni i chodników, m. in. na Osiedlu Stałym, czy Łubowcu. Równolegle szereg nawierzchni drogowych i infrastruktury okołodrogowej odtwarzany jest na nowo po pracach realizowanych przez Wodociągi Jaworzno w Dąbrowie Narodowej.

Warto wspomnieć, że wśród zaplanowanych działań jest również kilka prac w ramach zadania rozpoczętego w roku 2015, związanego ze zwiększaniem bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg – a w szczególności pieszych – polegającego na doświetlaniu przejść dla pieszych.

Ważnym zadaniem jest wykonanie oświetlenia na nieoświetlonym do tej pory odcinku ul. Sulińskiego – od okolic osiedla Sobieski Górka w kierunku Jelenia. Prace te znacząco wpłyną na zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników dróg.

Poniżej przestawiamy szczegółową listę zaplanowanych jeszcze na ten rok prac remontowych, które zrealizowane zostaną jesienią. O szczegółach dotyczących poszczególnych zadań – w tym terminach realizacji czy utrudnieniach związanych z prowadzonymi pracami – będziemy Mieszkańców na bieżąco informować.

Równocześnie zwracamy uwagę, iż z przyczyn niezależnych (pogoda, napięte terminy, wyniki poszczególnych postępowań) oraz z faktu że część zadań będzie realizowana przez podmioty zewnętrzne a część przez sam MZDiM nie jesteśmy w stanie obecnie podać konkretnych dat rozpoczęcia prac. Możliwe są także korekty w zestawie planowanych prac.

Tabela 1 Tabela 2 Tabela 3

Na zdjęciu widać ulicę Dąbrówka

ul. Dąbrówka

Na zdjęciu widać ulicę Powstańców Śląskich

ul. Powstańców Śląskich

Na zdjęciu widać ulicę Prostą

ul. Prosta

Na zdjęciu widać ulicę Bagno

ul. Bagno

Na zdjęciu widać ulicę Emilii Plater

ul. Emilii Plater

Na zdjęciu widać ulicę Rzemieślniczą

ul. Rzemieślnicza

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: