Archiwum

Obraz 897
0 komentarze / 2 głosów

Dodatnia marcowa temperatura, bezdeszczowe dni i słońce to doskonałe warunki do tego, by rozpocząć pozimowe sprzątanie ulic, chodników i innych elementów miejskiej infrastruktury, zarządzanej przez MZDiM. Jako, że po okresie zimowym na ulicach i chodnikach nagromadziła się duża ilość zanieczyszczeń, prace związane z ich usuwaniem są czasochłonne. Porządki są prowadzone przy użyciu samojezdnych lub ciągnionych […]

0 komentarze / 2 głosów
11015916_1053070364709620_1085519569_n
2 komentarze / 0 głosów

Przedstawiamy zestawienie planowanych w roku 2015 prac związanych z remontami dróg gruntowych (program „Czas na gruntówki), remontami nawierzchni bitumicznych (tzw. wymiana nakładek asfaltowych na dłuższych odcinkach), remontami ciągów pieszych (chodniki w osiedlach) oraz spis zadań w zakresie budowy oświetlenia oraz zadań inwestycyjnych (realizacja w oparciu o projekty) w dzielnicach. Poszczególne zadania realizowane będą w oparciu […]

2 komentarze / 0 głosów
IMG_20150311_201324
0 komentarze / 0 głosów

W ramach określonych w budżecie na rok 2015 środków znajduje się kwota około 150 tys. zł przeznaczona na modernizację i postawienie nowych wiat przystankowych. MZDIM rozpoczął już proces wymiany bądź posadowienia nowych wiat – pojawią się one w pierwszej kolejności m. in. na przystankach: Cezarówka Dolna w kierunku Chrzanowa, Byczyna Szkoła – również w kierunku […]

0 komentarze / 0 głosów
dab1
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM podpisał umowę z wykonawcą remontu ulicy Dąb w Jeleniu. Najkorzystniejsza okazała się oferta konsorcjum firm – Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych „SKAWEX” Wiesław Skawiński, ul. Paderewskiego 48, 43 – 600 Jaworzno oraz Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  w Katowicach Spółka Z O. O., 40 – 321 Katowice ul. Miedziana 5. Wybrana oferta opiewa na kwotę […]

0 komentarze / 0 głosów
zielen
0 komentarze / 0 głosów

Utrzymanie zieleni wysokiej rosnącej w pasach drogowych administrowanych przez MZDiM to jeden z wielu obowiązków jednostki. Corocznie planowane są i przeznaczane odpowiednie środki na ten cel. Prace związane z tym zadaniem obejmują usuwanie drzew obumarłych, takich, które stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego, czy też takich, które stwarzają ryzyko zniszczenia mienia. Ponadto dokonuje się […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <