KATEGORIE BLOG

20945629_10203719144335982_1846749748_o
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM konsekwentnie podejmuje działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach. To nie tylko realizowanie zadań remontowych na drogach i chodnikach, ale także wprowadzanie wszelakich rozwiązań, mających dodatkowo zwiększać czujność i ostrożność na drogach, zarówno u pieszych, jak i kierowców. W ramach takich działań MZDiM w ciągu dwóch ostatnich lat doświetlił szereg przejść dla pieszych (ul. […]

0 komentarze / 0 głosów
jeleń (1 of 1) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów konsekwentnie stara się realizować prace drogowe w różnych częściach miasta. Wiele z remontów nawierzchni i chodników, zadań projektowych, czy rewitalizacji przeprowadzonych zostało – i nadal jest realizowanych – w Jeleniu. Tam, gdzie jest to możliwe, to znaczy, gdzie nie ma nieuregulowanych kwestii własnościowych, czy nie ma zaplanowanych, bądź realizowanych prac innych […]

0 komentarze / 0 głosów
mapa tonaż1
0 komentarze / 0 głosów

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi oznakowania regulującego dopuszczalny tonaż pojazdów mogących wjechać do centrum oraz powtarzającymi się w ostatnich tygodniach przejazdami wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych przez ul. św. Barbary, publikujemy krótkie wyjaśnienie sytuacji. Cały obszar wewnątrz kwartału ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. św. Wojciecha i ul. Chełmońskiego w Jaworznie wraz z ul. św. Barbary objęty […]

0 komentarze / 0 głosów
20170810_092328-01 (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM siłami własnymi wykonuje prace związane z przygotowaniem infrastruktury drogowo – chodnikowej pod kątem wprowadzenia do ruchu nowego przystanku w pobliżu przychodni przy ul. Jaworznickiej, pomiędzy Góra Piasku a Osiedlem Gagarina. Prace są odpowiedzią na wniosek Mieszkańców Jaworzna, którzy zwrócili się do MZDiM z prośbą, o wyznaczenie dodatkowego przystanku „na żądanie” przy nowo powstałej przychodni […]

0 komentarze / 0 głosów

Petycja w sprawie budowy brakującej części drogi Obrońców Poczty Gdańskiej oraz dojazdu do posesji

0 komentarze / 0 głosów
Sosnowa(2) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Przypominamy prace, które MZDiM wykonał w Szczakowej w latach 2014 – 2017. Wśród nich wymienić należy zarówno modernizacje dróg gruntowych, remonty nawierzchni jezdni i chodników, remonty schodów, wykonanie kładek nad potokiem Kozi Bród, jak i prace odtworzeniowe po zrealizowaniu prac kanalizacyjnych MPWiK. Poniżej lista prac: REMONTY CHODNIKÓW: ul. Koszarowa ul. Gagarina Deptak im Zdzisława Krudzielskiego […]

0 komentarze / 0 głosów
tablice drogowskazy (8 of 8) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Znaki kierunku i miejscowości stosuje się w celu wskazania uczestnikom ruchu drogowego kierunków dojazdu do miejscowości czy osiedli. Ponadto wskazują one inne miejsca czy obiekty, do których kierujący chcieliby się dostać. Takie informacje są bardzo przydatne zwłaszcza w miejscowościach, w których układ komunikacyjny zmienia się bardzo dynamicznie – tak też jest w Jaworznie. Właśnie w […]

0 komentarze / 0 głosów
oznakowanie poziome malowanie (2 of 3) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje prace mające na celu odnowienie oznakowania poziomego występującego na jaworznickich drogach. Część prac została już wykonana, m. in. na głównym ciągu komunikacyjnym Jaworzna, na ul. Piłsudskiego, czy ul. Szczakowskiej. Oznakowanie poziome zostało także odnowione w poszczególnych dzielnicach, takich jak Ciężkowice, czy Wilkoszyn, a także Centrum. Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach […]

0 komentarze / 0 głosów
Struga - kolorowa 7 (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM w ostatnich latach wykonał szereg prac remontowych i modernizacyjnych w różnych częściach miasta. Jedną z dzielnic, w której udało się zrealizować sporą część prac jest Długoszyn i okolice osiedla w rejonie ulic: Pieknej – Prostej – Kolorowej – Pogodnej na Długoszynie. Zapraszamy do zapoznania się z krótką prezentacją wykonanych oraz planowanych prac:

0 komentarze / 0 głosów
17796445_683601998496151_7793112919256491822_n
0 komentarze / 0 głosów

Szanowni Państwo, Początkiem tego roku – i następnie parokrotnie w ciągu kilku ostatnich miesięcy – zapowiadaliśmy i wprowadzaliśmy kolejne zmiany w funkcjonowaniu naszej jednostki. Zgodnie z życzeniem Prezydenta Pawła Silberta rozszerzamy konsekwentnie zakres działalności MZDiM, kładąc wzmożony nacisk na zapewnienie utrzymania bieżącego nie tylko ciągów komunikacyjnych – ale także kolejnych przestrzeni publicznych w Jaworznie. Zarządzamy […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec