KATEGORIE BLOG

Rynek_modernizacja2021
0 komentarze / 0 głosów

W związku z zakończeniem sezonu letniego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów przystępuje do prac modernizacyjnych i konserwacyjnych części infrastruktury znajdującej się na jaworznickim Rynku.  Infrastruktura na Rynku ma już 8 lat, więc prace konserwacyjne i modernizacja urządzeń to naturalna kolej rzeczy. Część prac została przeprowadzona w ubiegłym roku. W tym, po zakończeniu sezonu letniego, pora […]

0 komentarze / 0 głosów

Od 1 listopada 2021 r. do 15 kwietnia 2022 r. za zimowe utrzymanie Miasta odpowiada firma: Wodociągi Jaworzno Sp. z o.o.    MZDiM pełni nadzór nad realizacją zadania.   Wszelkie zgłoszenia dotyczące zimowego utrzymania Miasta można kierować telefonicznie bądź mailowo: tel. 32 615 72 26 e-mail: oczyszczanie@wodociagi.jaworzno.pl

0 komentarze / 0 głosów
na zdjęciu widoczny jest walec drogowy
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów realizuje zadania, których celem jest zwiększenie komfortu i  bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego.    W ramach programu „Czas na Gruntówki” w ostatnim czasie prowadzone były prace w Jeleniu-Łęgu, gdzie nakładka asfaltowa pojawiła się na ulicach Leśnej Osady, Lokacji, Na Grobli i Łęgowej. Aktualnie dobiegają końca prace na ul. Dąbrówka, gdzie – […]

0 komentarze / 0 głosów
na zdjęciu widać zamiatarkę chodnikową podczas oczyszczania z liści chodnika przy cmentarzu na Wilkoszynie
0 komentarze / 0 głosów

Pod koniec października MZDiM podejmuje szereg działań, mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w związku z obchodami Wszystkich Świętych.  Przed 1 listopada, MZDiM kładzie nacisk na czystość i bezpieczeństwo w rejonie cmentarzy, m.in. poprzez zamiatanie i oczyszczanie okolic jaworznickich nekropolii czy pielęgnację zieleni. Dodatkowo, biorąc pod uwagę wzmożony ruch samochodowy i pieszy w trakcie weekendu, jednostka […]

0 komentarze / 0 głosów
Na zdjęciu widać trzech mężczyzn, w tym Przewodniczącego Rady Miejskiej, podczas spaceru ulicą Wróblewskiego
0 komentarze / 3 głosów

Remontowa Jesień w MZDiM wciąż trwa. Lokalizacje objęte pracami zostały wybrane zarówno w oparciu o własne oględziny, jak i wnioski składane przez Radnych i Mieszkańców. Wczoraj (25 października) w Szczakowej odbył się spacer, podczas którego Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z pracami realizowanymi w dzielnicy i Mieście.  W poniedziałkowym spotkaniu z Mieszkańcami wzięli udział Przewodniczący […]

0 komentarze / 3 głosów
znaki1
0 komentarze / 0 głosów

Jednym z zadań wchodzących w zakres obowiązków MZDiM jest utrzymanie oznakowania pionowego w pasie drogowym. Prace takie to przede wszystkim prowadzone każdego dnia sukcesywne wymiany uszkodzonych bądź nieczytelnych znaków drogowych, a także naprawy znaków, które zostały zniszczone – zarówno podczas kolizji drogowych, jak również w wyniku aktów wandalizmu. Oprócz tego na bieżąco prowadzone są prace […]

0 komentarze / 0 głosów
Na zdjęciu widoczne są prace porządkowe na ulicy królowej jadwigi
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM stale prowadzi prace związane z utrzymaniem czystości i porządku w Mieście. Sprzątanie to nie tylko zamiatanie nawierzchni jezdni i chodników (ręczni i mechanicznie), ale również zbieranie odpadów z pasa drogowego, wokół przystanków i z innych terenów będących w zarządzie MZDiM. To również opróżnianie ulicznych i przystankowych koszy na śmieci, utrzymanie przejść podziemnych i nadziemnych […]

0 komentarze / 0 głosów
Malowanie przejścia dla pieszych na ulicy kolbego
0 komentarze / 0 głosów

MZDiM jest obecnie w trakcie sukcesywnego odmalowywania oznakowania poziomego w różnych częściach Miasta. Prace takie mają na celu utrzymanie dobrej widoczności takiego oznakowania, a tym samym zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Prace polegają na odnawianiu oznakowania poziomego przejść dla pieszych, ale również innego oznakowania znajdującego się w pasie drogowym – linii ciągłych i przerywanych, czy […]

0 komentarze / 0 głosów
Na zdjęciu widoczny jest chodnik wzdłuż ulicy księdza mroczka
0 komentarze / 0 głosów

Prace związane z jesiennymi remontami infrastruktury drogowo – chodnikowej trwają. Oprócz będących na ukończeniu robót, związanych z częściową wymianą nawierzchni na tarczy i wjazdach na rondo przy skrzyżowaniu ulic:Partyki/Chopina/Młynarskiej, trwają również prace polegające na wykonaniu nowych nawierzchni chodników, m. in. w Ciężkowicach na ul. Ks Mroczka i ul. Ciężkowickiej. Chodnik wzdłuż ul. Ks. Mroczka nabrał […]

0 komentarze / 0 głosów
ribbon
0 komentarze / 0 głosów
09
wrz-2021

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci naszej koleżanki Marty Niciarz, wieloletniej pracownicy MZDiM. Rodzinie, bliskim oraz przyjaciołom składamy wyrazy najgłębszego współczucia oraz najszczersze słowa wsparcia.

0 komentarze / 0 głosów