KATEGORIE BLOG

  Treść petycji: Petycja – OR Centrum Odpowiedź: Odpowiedz na petycję

0 komentarze / 0 głosów
OST alejka (1 of 4) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Widać już postępy rozpoczętych w czerwcu prac, związanych z rewitalizacją części Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Zakres robót obejmuje remont alejki, będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia w stronę dawnej fontanny. Obecnie na ukończeniu jest wymiana starych krawężników, zarówno wzdłuż alejki, jak i przy ławeczkach. W następnej kolejności wymieniona zostanie asfaltowa nawierzchnia. Oprócz tego wzdłuż deptaka zamontowane […]

0 komentarze / 0 głosów
Śródmieście-
0 komentarze / 0 głosów

Zapraszamy do zapoznania się z pracami MZDiM w Śródmieściu oraz planami jednostki na przyszłość Prezentacja  

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją, którą przedstawił Dyrektor MZDiM Paweł Bednarek Mieszkańcom Dąbrowy Narodowej i Łubowca, podczas spotkania z Prezydentem Miasta. Slajdy przedstawiają prace wykonane przez MZDiM w tamtych dzielnicach w latach 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy slajdy prezentacji multimedialnej podsumowującej zrealizowane na Borach prace MZDiM z lat 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy slajdy kolejnej prezentacji, które MZDiM przygotował na spotkanie Prezydenta Miasta Jaworzna z Mieszkańcami Szczakowej. Ujęte zostały w niej wszelkie remonty, naprawy, przebudowy, inwestycje, zarówno drogowe, jak i oświetleniowe itd, z lat 2014 – 2018. Zapraszamy do czytania:

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Poniżej przedstawiamy prezentację przygotowaną na spotkanie Prezydenta Miasta Jaworzna z Mieszkańcami Jelenia. Informacje zawarte na slajdach dotyczą robót wykonanych przez MZDiM w dzielnicy w latach 2014 – 2018.

0 komentarze / 0 głosów
1
0 komentarze / 0 głosów

Rozpoczął się cykl spotkań Prezydenta Miasta Jaworzna z Mieszkańcami poszczególnych dzielnic. W trakcie spotkań jaworznianie mogą usłyszeć o zrealizowanych inwestycjach, o planach na przyszłość, a także podyskutować o sprawach związanych z ich najbliższym otoczeniem. Pierwsze takie spotkanie odbyło się w poniedziałek 7 maja w Ciężkowicach, w Szkole Podstawowej nr 18. Dużą część prac w dzielnicy […]

0 komentarze / 0 głosów

Drogą uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie od 20 kwietnia 2018 r. 10 dróg w mieście zyskało status drogi publicznej kategorii gminnej. Mowa o następujących ulicach: Wincentego Drabika, Gwarków, Inwestycyjna, Kolorowa, Piękna, Pogodna, Heleny i Jana Prześlaków, Radwańsakich, Sportowa i Wisławy Szymborskiej.

0 komentarze / 0 głosów
Piasek Zamiatanie Młynarska3 (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Wciąż trwają prace porządkowe na jaworznickich drogach. Służby skupiają się – oprócz usuwania śmieci z pasa drogowego – głównie na czyszczeniu nawierzchni jezdni z piasku i innych zabrudzeń powstałych w trakcie zimy i po jej zakończeniu. Zadanie nie należy do łatwych – intensywna śliskość w trakcie zimy sprawiła, że konieczne było jej zapobieganie – a […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec