Archiwum

20180720_JezuRatuj1
0 komentarze / 0 głosów

W Ciężkowicach trwają właśnie kolejne prace, mające wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców w rejonie ulic ks. Mroczka – Ciężkowickiej. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim ułatwić komunikację dzieci z pobliską szkołą.  Obecnie wykonywane są fragmenty chodników, mające umożliwić przesunięcie przejścia dla pieszych, znajdującego się w rejonie przystanku przy ul. ks. A. Mroczka […]

0 komentarze / 0 głosów

  Treść petycji: Petycja – OR Centrum Odpowiedź: Odpowiedz na petycję część 2 Część3

0 komentarze / 0 głosów
OST alejka (1 of 4) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Widać już postępy rozpoczętych w czerwcu prac, związanych z rewitalizacją części Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Zakres robót obejmuje remont alejki, będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia w stronę dawnej fontanny. Obecnie na ukończeniu jest wymiana starych krawężników, zarówno wzdłuż alejki, jak i przy ławeczkach. W następnej kolejności wymieniona zostanie asfaltowa nawierzchnia. Oprócz tego wzdłuż deptaka zamontowane […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec