Archiwum

20180720_JezuRatuj1
0 komentarze / 0 głosów

W Ciężkowicach trwają właśnie kolejne prace, mające wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i kierowców w rejonie ulic ks. Mroczka – Ciężkowickiej. Proponowane rozwiązania mają przede wszystkim ułatwić komunikację dzieci z pobliską szkołą.  Obecnie wykonywane są fragmenty chodników, mające umożliwić przesunięcie przejścia dla pieszych, znajdującego się w rejonie przystanku przy ul. ks. A. Mroczka […]

0 komentarze / 0 głosów

  Treść petycji: Petycja – OR Centrum Odpowiedź: Odpowiedz na petycję część 2 Część3

0 komentarze / 0 głosów
OST alejka (1 of 4) (Kopiowanie)
0 komentarze / 0 głosów

Widać już postępy rozpoczętych w czerwcu prac, związanych z rewitalizacją części Parku Lotników na Osiedlu Stałym. Zakres robót obejmuje remont alejki, będącej przedłużeniem ul. Tysiąclecia w stronę dawnej fontanny. Obecnie na ukończeniu jest wymiana starych krawężników, zarówno wzdłuż alejki, jak i przy ławeczkach. W następnej kolejności wymieniona zostanie asfaltowa nawierzchnia. Oprócz tego wzdłuż deptaka zamontowane […]

0 komentarze / 0 głosów