Archiwum

1
0 komentarze / 0 głosów

W trakcie spotkania Prezydenta Miasta Pawła Silberta z Mieszkańcami Osiedla Stałego w dniu 16.02.2016 roku Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie omówił prace wykonane w ostatnich latach, ze szczególnym uwzględnieniem terenów Osiedla oraz przedstawił zakres prac planowanych do wykonania przez MZDiM w roku bieżącym i w następnych latach. Szczególną uwagę należy zwrócić na […]

0 komentarze / 0 głosów