Archiwum

Zarządzenie Nr GK.0050.336.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr XLIV/592/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Zarządzenie wykonawcze plac Górników

0 komentarze / 0 głosów
Kiosk_obrazek
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie MZDiM, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położoną w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum, kier. Katowice.   Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. […]

0 komentarze / 0 głosów
parking_mcit1
0 komentarze / 0 głosów

Od grudnia 2021 r. płatności za korzystanie z parkingu MCIT można uiszczać tylko bezgotówkowo. Obserwacje pokazały, że zainteresowanie parkingiem nie spadło, a wielu kierowców i tak „mieści się” w dwóch godzinach darmowego postoju. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, jako zarządca parkingu, wielokrotnie podkreślał, że obiekt ten nie jest garażem do magazynowania samochodów, lecz […]

0 komentarze / 0 głosów

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec