Archiwum

Zarządzenie Nr GK.0050.336.2022 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwały nr XLIV/592/2022 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi na terenie Gminy Miasta Jaworzna do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu. Zarządzenie wykonawcze plac Górników

0 komentarze / 0 głosów
Kiosk_obrazek
0 komentarze / 0 głosów

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie ogłasza przetarg ustny w formie licytacji stawki czynszu za gminny lokal będący w zarządzie MZDiM, zlokalizowany na terenie Miejskiego Centrum Integracji Transportu Jaworzno, stanowiący część nieruchomości zabudowanej wiatą przystankową, położoną w pasie drogowym ul. Grunwaldzkiej na przystanku Centrum, kier. Katowice.   Przetarg odbędzie się 4 sierpnia 2022 r. […]

0 komentarze / 0 głosów
parking_mcit1
0 komentarze / 0 głosów

Od grudnia 2021 r. płatności za korzystanie z parkingu MCIT można uiszczać tylko bezgotówkowo. Obserwacje pokazały, że zainteresowanie parkingiem nie spadło, a wielu kierowców i tak „mieści się” w dwóch godzinach darmowego postoju. Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie, jako zarządca parkingu, wielokrotnie podkreślał, że obiekt ten nie jest garażem do magazynowania samochodów, lecz […]

0 komentarze / 0 głosów