28
lis-2022

Część Jaworzna obszarem zapowietrzonym

Na terenie kilku miast woj. śląskiego, decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii, zostaną podjęte profilaktyczne działania związane ze zwalczaniem zgnilca amerykańskiego – choroby atakującej wyłącznie pszczoły, niegroźnej dla ludzi czy innych zwierząt. Podjęcie działań jest konieczne także w części Jaworzna ( północna część miasta ograniczona od wschodu wzdłuż ulicy Stefana Batorego oraz od południa wzdłuż ulicy Górnośląskiej przechodzącej w ulicę Szczakowską i dalej wzdłuż DK 79, następnie ulicami Wojska Polskiego i Wysoki Brzeg do zachodniej granicy miasta.).

Mapa obszaru zapowietrzonego

Mapa obszaru zapowietrzonego

W obszarze zapowietrzonym (czyli w obszarze ustanowionym bezpośrednio wokół ogniska choroby) zakazuje się:
1) przemieszczania, bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii rodzin
pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy
w pasiece;
2) organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół.

 

Zarządca dróg oznakuje teren i pojawią się na nim tabliczki, wg poniższego wzoru:

Znak-ostrzegajacy-przed-zgnilcem-amerykanskim-pszczol

 

(Informacja w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, poz. 7514
http://dzienniki.slask.eu/actbymonths )

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: