27
Wrz-2017

Zwiększamy bezpieczeństwo w Ciężkowicach

Bez kategorii   /  

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w odpowiedzi na liczne i powtarzające się wnioski mieszkańców Ciężkowic podjął działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu w rejonie skrzyżowania ul. ks. A. Mroczka z ul. Wyzwolenia.

projekt_

Wnioski mieszkańców dotyczyły głownie wyznaczenia przejścia dla pieszych, uregulowania kwestii parkowania pojazdów i braku jednoznacznego miejsca do zatrzymania na wlocie ul. Wyzwolenia, co w wybranym wariancie udało się uzyskać przy utrzymaniu wielu zwyczajowych funkcji tego fragmentu sieci drogowej tj. istniejąca lokalizacja przystanków (istotne zwłaszcza dla tego przy kościele), pełnej komunikacji zjazdów indywidualnych czy obsługi rampy sklepu.

 

IMG_20170927_140238

Rozwiązanie nie likwiduje żadnych miejsc postojowych, które zostały wybudowane i funkcjonują w tym rejonie. Została jedynie ograniczona dostępność do części parkingu, ze względu na obowiązujące przepisy prawa. Ustawa – Prawo o ruchu drogowym zakazuje zatrzymywania się na skrzyżowaniu i w odległości 10 m od tego skrzyżowania czy postoju na chodniku bez pozostawienia min 1,5 m jego szerokości dla pieszych, niezależnie od tego czy dane skrzyżowanie ma czy nie ma, pełne oznakowanie poziome. Jedyną uciążliwością może być ograniczenie dostępności fragmentu zatoki postojowej dla kierunku od centrum miasta ze względu na konieczność wykonania czytelnego oznakowania tarczy skrzyżowania i wyznaczenia lewoskrętu w ul. Wyzwolenia co poprawi płynność przejazdu od strony „Bagienka”.

W tym roku w zakresie infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego nieznacznej zmianie ulegnie lokalizacja przystanku Ciężkowice Szkoła, gdzie zostanie również wykonany peron przystankowy i nowe przejście dla pieszych w tym rejonie, co poprawi bezpieczeństwo dzieci. Powstaną też dodatkowe miejsca parkingowe przy drodze dojazdowej do Szkoły Podstawowej nr 18.

W przyszłym roku w rejonie skrzyżowania ul. ks. A. Mroczka i ul. Ciężkowickiej zostanie rozbudowana infrastruktura chodnikowa, dzięki której zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców, głównie dzieci.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: