12
Wrz-2017

Trwają rozmowy w sprawie transportu osadów

Aktualności   /  

22

Trwają rozmowy w sprawie transportu osadów.

Osadnik Zakładu Górniczego Sobieski wymaga oczyszczenia, dlatego Tauron Wydobycie wyłonił wykonawcę usługi. Prace mają polegać na odzysku odpadów węglowych zdeponowanych w osadniku wód dołowych „Biały Brzeg”.

Ze względu na konieczność transportu gotowego produktu po jego odzyskaniu, wykonawca w konsekwencji trafił do zarządcy dróg, t.j. do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, gdzie zostały mu postawione następujące warunki:

1. ekspertyza dotycząca infrastruktury,
2. zobowiązanie do pokrycia ewentualnych szkód w infrastrukturze drogowej i terenach prywatnych,
3. zobowiązanie do poprawienia stanu technicznego, drogi aby transport był mniej uciążliwy.

Obecnie trwają rozmowy i żadna decyzja ze strony zarządcy dróg jeszcze nie zapadła. Warto zaznaczyć, że osadnik zlokalizowany jest w strefie przemysłowej, a droga do niego prowadząca została wybudowana wiele lat temu jako trasa przemysłowa i takie było jej przeznaczenie. Jednak ze względu na pobliską infrastrukturę i zabudowę zarządca drogi musiał postawić wspomniane warunki. W trakcie rozmów z wykonawcą przedsięwzięcia – z myślą o Mieszkańcach tego rejonu – sygnalizowano konieczność współpracy z wykonawcą w zakresie docelowej przebudowy ulicy Biały Brzeg do parametrów spełniających oczekiwania Mieszkańców, co nastąpić ma po zakończeniu oczyszczania osadników.

Środowiska lokalne wspierane przez radnych z dzielnicy zainteresowały się sprawą, co niezmiernie cieszy. Zwracamy uwagę, że podmiotem odpowiedzialnym jest wyłącznie Tauron Wydobycie, a więc aktywności np. Radnych i osób związanych zawodowo z Grupą Tauron z pewnością wpłynie na podjęcie ustaleń satysfakcjonujących większość zainteresowanych stron.

Jak już wspominaliśmy obecnie trwa proces negocjacyjny a w sprawie spotkania w siedzibie MZDiM z przedstawicielami zainteresowanych Mieszkańców włączył Rany Janusz Papuga. I w takiej właśnie formule – podobnie jak w innych przypadkach – wypracowane będą satysfakcjonujące ustalenia.

5

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec