12
sie-2022

Powstają nowe drogi, powstaną też osiedla

Aktualności   /  

Wracamy do tematu budowy dróg dojazdowych do terenów pod zabudowę mieszkaniową. Prace realizowane pod nadzorem Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów wyraźnie postępują. Zadanie jest finansowane z Regionalnego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

DOFINANSOWANIE 4 237 331,55 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 237 331,55 zł

Wkrótce w mieście powstanie prawie 2,5 km nowych dróg, które umożliwią „otwarcie” nowych terenów mieszkaniowych w mieście i pozwolą na dojazd do nich. Warto wspomnieć, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nie zostały dotąd zagospodarowane. Uzbrojenie okolic w drogi dojazdowe uzupełni sieć lokalnych dróg w mieście. Aktualnie trwają prace w rejonie ulic Storczyków, Piekarskiej i Podgórskiej. Wkrótce ruszą roboty w rejonie ul. Świętego Wojciecha.

Gigant
Mieszkaniowy potencjał osiedla Gigant został zauważony w ostatnich latach, a dzięki udostępnieniu na podobny cel kolejnych, niezagospodarowanych do tej pory, terenów przełoży się na dynamiczniejszy rozwój okolicy. Aktualnie ulica Piekarska zostaje „wydłużana” o ponad 400 m. W ostatnim czasie na nowo powstającym odcinku została wykonana stabilizacja gruntu, a już niedługo rozpocznie się budowa podbudowy drogi.

rejon ulicy Piekarskiej

Prace w rejonie ulicy Piekarskiej

Dąbrowa Narodowa
Osiedle to w ostatnich latach zyskuje na coraz większej popularności, głównie dzięki lokalizacji. Widać to po liczbie nowych domów i osiedli mieszkaniowych oraz otwieraniu się kolejnych terenów pod tego typu zabudowę. Jednak by w pełni wykorzystać potencjał takich miejsc, konieczne jest zapewnienie infrastruktury dojazdowej. W tym rejonie powstają aż 4 odcinki dróg o łącznej długości 1 085 m. Aktualnie na jednym z odcinków trwa budowa wodociągu i kanalizacji realizowana przez Wodociągi Jaworzno, a w innym rejonie wykonywana jest podbudowa drogi.

rejon ulicy Storczyków

Prace w rejonie ulicy Storczyków

Bory
To kolejna atrakcyjna lokalizacja, która zostanie otwarta na cele zabudowy mieszkaniowej. Trzy odcinki o łącznej długości ponad 300 m. mają już podbudowę.

rejon ulicy Podgórskiej

Prace w rejonie ulicy Podgórskiej

Rozwój dzięki wsparciu
Miejski Zarząd Dróg i Mostów tak naprawdę od ponad roku wykonał szereg prac, które pozwolą na budowę dróg do terenów mieszkaniowych, począwszy od etapu projektu, poprzez przygotowanie terenów i – finalnie – przetarg na prace budowlane i podpisanie umowy. Realizacja zadania możliwa jest dzięki uzyskaniu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po zrealizowaniu prac, na które Gmina zdobyła środki zewnętrzne, lokalny budżet zostanie zasilony o kolejne środki – tym razem ze sprzedaży 4 kompleksów działek w niezwykle atrakcyjnych lokalizacjach.

 

INNE DOBRE WIADOMOŚCI
Dzięki oszczędności na wyniku przetargu związanego z opisaną inwestycją i dzięki uzyskanej przez Gminę Jaworzno zgodzie „instytucji finansującej” – zaoszczędzone w przetargu środku nie musiały zostać zwrócone – ale zostały przeznaczone na inne zadanie. Zadaniem tym jest kompleksowa przebudowa ulicy Tuwima na OTK. Ceny zaproponowane w tym przetargu okazały się z kolei wyższe od oczekiwanych – ale dzięki oszczędnościom z zadania finansowanego ze środków RFIL, MZDiM mógł rozstrzygnąć postępowanie. Prace w tej lokalizacji rozpoczną się w II połowie sierpnia.

 

[Tekst ukazał się w dwutygodniku „Extra”, nr 15(459), 12-25 sierpnia 2022 r.]

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: