27
maj-2022

Będą nowe tereny mieszkaniowe w mieście

Aktualności   /  

Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozstrzygnął przetarg i podpisał umowę na roboty budowlane w rejonie ulic: Piekarskiej, Podgórskiej, Storczyków i św. Wojciecha. Pozwoli to przygotować nowe, dotąd niezagospodarowane, tereny w mieście pod zabudowę mieszkaniową. 

 

Wkrótce w mieście powstanie prawie 2,5 km nowych dróg, które umożliwią „otwarcie” nowych terenów mieszkaniowych w mieście i pozwolą na dojazd do nich. Warto wspomnieć, że tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową nie zostały dotąd zagospodarowane. Uzbrojenie okolic w drogi dojazdowe uzupełni sieć lokalnych dróg w mieście. W rejonie ul. Storczyków powstanie jeszcze infrastruktura wodno-ściekowa, za co będą odpowiedzialne jaworznickie Wodociągi.

Dokładne lokalizacje nowych dróg można zobaczyć na załączonych mapkach. Ul. Piekarska zostanie „wydłużona” o 446 m. Rejon ul. Podgórskiej zyska odcinki o łącznej długości 314 m. Droga w rejonie ul. św Wojciecha zyska odcinek długości 594 m, natomiast w okolicy ul. Storczyków powstaną odcinki dróg dojazdowych o łącznej długości 1 085 m.

 

 

Projekty inwestycyjne związane z obudową infrastrukturalną przyszłościowych terenów mieszkaniowych, realizowane są w całości z pozyskanych przez nas środków zewnętrznych. Wniosek do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zyskał akceptację i do Gminy trafiło 5,5 mln zł na pakiet inwestycji służących uzbrojeniu nowych terenów mieszkaniowych. Dzięki pozyskanym środkom, odpowiednio przygotowanemu postępowaniu i wyłonieniu wykonawcy w przetargu, budżet miasta w perspektywie najbliższych lat zostanie zasilony zyskami z aktywizacji i sprzedaży czterech dużych kompleksów mieszkaniowych. Dla nas to niezwykle ważne, by oprócz budowy nowych dróg i sieci, zapewnić przychód dla miasta na kolejne inwestycje i projekty społeczne. W dofinansowanym z RFIL projekcie, nowe drogi i infrastrukturę wodno-ściekową zyskają wkrótce gminne kompleksy mieszkaniowe w Dąbrowie Narodowej, Borach, Warpiu i Gigancie. To pozwoli nam uruchomić sprzedaż tych terenów, zapewnić tym samym przychód do budżetu gminy, w przyszłości zyskać nową zabudowę domów jednorodzinnych i osiedli mieszkaniowych. Zabudowa będzie bardziej zwarta, z zapewnioną komunikacją, a przez to usługi komunalne będą tańsze w obsłudze. Zakładamy oczywiście przyciągnięcie nowych mieszkańców, umożliwienie zakupu działek budowlanych w przetargach, bądź zamieszkanie w nowych osiedlach. Podziękowania należą się pracownikom Urzędu Miejskiego przygotowującym wniosek, który zakłada cele biznesowe i rozwojowe miasta, a także odpowiedzialnym za przetarg pracownikom i dyrekcji MZDIM oraz jaworznickim Wodociągom, które będą realizowały spory zakres prac w tym ważnym zadaniu. Przemyślany i konsekwentnie wdrażany plan pozyskiwania, uzbrajania i aktywizowania miejskich gruntów ma zapewnić mieszkańcom komfortowe warunki do zakładania rodzin, edukacji, lepszej pracy, dobrej jakości usług miejskich i rozwoju biznesów. Z korzyścią dla Jaworzna i jego mieszkańców – mówi Łukasz Kolarczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów tak naprawdę od ponad roku wykonał szereg prac, które pozwolą na budowę dróg do terenów mieszkaniowych, począwszy od etapu projektu, poprzez przygotowanie terenów i – finalnie – przetarg na prace budowlane i podpisanie umowy.

Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami rozwoju potencjału Jaworzna – dzięki atrakcyjnej lokalizacji, niskiemu bezrobociu w regionie, dobrej ofercie komunikacji miejskiej czy służącym Mieszkańcom inwestycjom, coraz więcej osób decyduje się zamieszkać w naszym mieście. Jednym z dowodów są powstające od kilku lat nowe osiedla mieszkaniowe, gdzie nieruchomości cieszą się dużym powodzeniem. Dlatego prace w ramach zadania „Przygotowanie nowych terenów pod zabudowę mieszkaniową w Jaworznie – wytyczenie i budowa dróg dojazdowych do gminnych nieruchomości budowlanych” na pewno przełożą się na zwiększenie atrakcyjności Jaworzna w regionie.

DOFINANSOWANIE 4 237 331,55 zł CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 237 331,55 zł

 

[Tekst ukazał się w dwutygodniku „Extra”, nr 10(454), 27 maja-9 czerwca 2022r., str. 3] 

 

 

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: