11
maj-2022

2022 w MZDiM – nie tylko na drogach

Aktualności   /  

Sezon remontowy rozkręca się, także w MZDiM. Dziś zdradzamy plany jednostki na najbliższy czas, a efektem działań będzie poprawa jakości przestrzeni oraz bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego. Warto zaznaczyć, że wybierając lokalizacje gdzie zostaną przeprowadzone prace, MZDiM kieruje się nie tylko własnymi obserwacjami, lecz także współpracuje z zaangażowanymi w życie lokalnej społeczności radnymi, którzy doskonale znają potrzeby Mieszkańców swoich osiedli. 

 

Miejski Zarząd Dróg i Mostów podejmuje szereg działań związanych z poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym. O aktualnie realizowanych pracach, MZDiM na bieżąco informuje na swoim profilu na Facebooku.

Natomiast w planach jest większy remont skrzyżowania ul. Sulińskiego/ ul. Zwycięstwa/ ul. Wygoda/ ul. Celników w Jeleniu (w ramach współpracy z radnym Januszem Papugą), gdzie zostanie wymieniona nawierzchnia, a także przeprowadzona miejscowa wymiana krawężników – wokół wysepki i w rejonie samego skrzyżowania. Wykonane docelowo będą także nowe oznakowania poziome usprawniające poruszanie się użytkowników drogi.

zdjęcie przedstawia skrzyżowanie ul. Zwycięstwa, ul. Celników, ul. Wygoda i ul. Sulińskiego

Jeleń – skrzyżowanie ul. Zwycięstwa, ul. Celników, ul. Wygoda i ul. Sulińskiego

W planach jest także wykonanie nakładek asfaltowych – m.in. – w następujących lokalizacjach: części osiedlowej ul. Insurekcji Kościuszkowskiej ( w ramach współpracy i na wniosek radnego Dawida Domagalskiego), ul. Szarych Szeregów, ul. Niezapominajki i ul. Jodłowej ( w ramach współpracy z radnym Mirosławem Pieczarą), na „terenie okołocmentarnym” w Szczakowej ( w ramach współpracy z radnym Tadeuszem Kaczmarkiem i przy udziale zarządcy cmentarza – Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych) – a także na ul. Ławczanej, ul. Łanowej (odcinek od strony Byczyny) oraz na części ul. Roździeńskiego od nr 22 do 45 i ul. Szczakowskiej (w rejonie starego Kościoła). Dzięki przeprowadzeniu prac, zwiększy się zarówno bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, jak i komfort kierowców.

zdjęcie przedstawia wejście na cmentarz w Szczakowej

Cmentarz komunalny w Szczakowej

W celu poprawy bezpieczeństwa, w roku bieżącym prowadzone są prace w ramach JBO. Aktualnie trwają prace chodnikowe i parkingowe. Ich zakres jest spory – szczegóły można poznać na stronie:
http://www.mzdim.jaworzno.pl/prace-chodnikowo-parkingowe-ramach-jbo/ .

W najbliższej przyszłości możemy spodziewać się nowych dróg w mieście. Na zlecenie MZDiM w roku 2021 opracowane zostały projekty na budowę dróg w rejonie: ulic Storczyków – Długoszyńskiej, ul. Podgórskiej, ul. Piekarskiej i ul. Św. Wojciecha, które umożliwią „otwarcie” nowych terenów (obecnie niezagospodarowanych) pod zabudowę mieszkaniową i tym samym uzupełnią siatkę dróg lokalnych oraz poprawią bezpieczeństwo użytkowników ruchu. Trwa procedura przetargowa na budowę nowych dróg – jest to zadanie realizowane przy pomocy uzyskanych przez Miasto zewnętrznych źródeł finansowania i przy udziale jaworznickich Wodociągów, które wykonają wcześniej swoje prace w tym terenie. Wkrótce pojawi się szerszy materiał na ten temat.

W planach jest również zasadniczy remont ul. Tuwima, który znalazł się w programie wyborczym Prezydenta Miasta Pawła Silberta i o którego wykonanie i zabezpieczenie środków zabiegali skutecznie radni Dawid Domagalski i Maciej Stanek. To będzie większe zadanie inwestycyjne, z uwagi na istotną przebudowę tego odcinka ulicy – a ze względu na uwarunkowania budżetowe, przetarg na to zadanie będzie mógł zostać ogłoszony po rozstrzygnięciu postępowania na wspomniane we wcześniejszym akapicie tereny mieszkaniowe. Rozstrzygnięcie tego postępowania najprawdopodobniej pozwoli na dalsze zaplanowanie innych prac MZDiM jeszcze w bieżącym sezonie.

Kolejnym działaniem dla poprawy bezpieczeństwa jest poprawa oznakowania poziomego. MZDiM już rozpoczął jego odnawianie. Na początku zostanie odnowione oznakowanie w okolicach szkół, przedszkoli i miejsc często uczęszczanych przez dzieci, a następnie na głównych ciągach komunikacyjnych.

zdjęcie przedstawia świeżo odmalowane przejście dla pieszych

poprawa oznakowania poziomego

Mając na uwadze, jak ważne jest bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego (zarówno zmotoryzowanych, jak i pieszych), MZDiM podejmuje dialog z Mieszkańcami i Radnymi, czego efektem są realizowane prace. Należy jednak mieć na uwadze, że budżet nie jest z gumy i nie wszystko można wykonać „na już”. Natomiast trzeba też zauważyć, iż podjęta 10 lat temu decyzja Prezydenta Pawła Silberta o włączeniu w struktury jednostki budżetowej jaką jest MZDiM pracowników i sprzętu dawnej spółki „okołomiejskiej” (dawny MZD Sp. z o.o.) nadal przynosi znaczące korzyści. Nawet przy rosnących cenach usług zewnętrznych oraz ograniczeniach budżetowych – ogromna ilość prac na drogach i przestrzeniach miejskich realizowana jest w sposób stały siłami własnymi Miasta – bez konieczności szukania nowych środków i czekania na rozstrzygnięcia przetargowe.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: