31
gru-2021

Remontowa Jesień – podsumowanie

Aktualności   /  

Ostatnie miesiące były dla jednostki bardzo intensywne – dzięki radnym, którzy podczas sierpniowej sesji dokonali przesunięć finansowych, jeszcze w tym roku udało się zrealizować szereg prac w różnych częściach miasta. 

 

Czas na Chodniki
Program obejmuje budowę nowych ciągów pieszych oraz remonty tych już istniejących. Podczas ostatnich miesięcy zadania zrealizowano w następujących lokalizacjach: ul. Cezarówka Dolna (przedłużenie chodnika w kier. ul. Krakowskiej), ul. Księdza Mroczka (budowa chodnika na odcinku od ul. Bobrowa Górka do ul. Klinowej), Al. Piłsudskiego 84 (przedłużenie chodnika w kier. targowiska), ul. Wróblewskiego (przedłużenie chodnika do ostatnich zabudowań), ul. E. Plater (remont kolejnego odcinka chodnika), ul. Powstańców Śląskich (remont chodnika na odcinku od ul. F. Kamińskiego do Al. Tysiąclecia), ul. Dąbrowskiego (przedłużenie chodnika).

 

Czas na gruntówki
Program ten jest realizowany konsekwentnie od 2013 r. Sukcesywnie, dzięki położeniu asfaltowych nakładek, z mapy Jaworzna znikają gruntowe nawierzchnie ulic. Tej jesieni zmodernizowano drogi w następujących lokalizacjach: ul. Dąbrówka (połączenie dwóch wyasfaltowanych wcześniej odcinków – ze względu na rozwój budownictwa jednorodzinnego), ul. Prosta (odcinek od budynku nr 62 do 23, nawiązanie do zadania realizowanego w 2018 r.), ul. Łęgowa, ul. Na Grobli, ul. Lokacji, ul. Leśnej Osady, ul. Chodkiewicza (od budynku nr 57 do ostatnich zabudowań).

 

Wchodzimy w Osiedla/ Rewitalizacja/ Remonty
Program „Wchodzimy w Osiedla” obejmuje szereg rewitalizacji, które znacząco poprawiły osiedlową infrastrukturę drogowo – chodnikową. W ramach Remontowej Jesieni udało się zrealizować prace w następujących lokalizacjach: Al. Piłsudskiego (wykonanie miejsc postojowych przy Przedszkolu Miejskim nr 26), ul. E. Plater (remont nawierzchni jezdni – od skrzyżowania z ul. Stara Maszyna do okolic budynku nr 20), ul. Powstańców Śląskich (remont nawierzchni od skrzyżowania z ul. F. Kamińskiego do Al. Tysiąclecia), ul. Szymanowskiego 4-6 (wykonanie nowej nawierzchni miejsc postojowych), ul. Łazowa (wymiana nawierzchni), ul. Celników – odcinek boczny (wymiana nawierzchni), rondo u zbiegu ulic Młynarskiej, Chopina i Partyki (wymiana nawierzchni tarczy ronda oraz na zjazdach), ul. Łanowa (odcinek ok. 300m, od skrzyżowania z ul. Kasztanową).

 

Nowe Oświetlenie
Program obejmuje zabudowę oświetlenia, w tym doświetlenie przejść dla pieszych. W większości lokalizacji oświetlenie zostało uruchomione jeszcze przed świętami. Miejsca objęte programem „Nowe Oświetlenie” w ramach Remontowej Jesieni to:
– ul. Szymanowskiego (3 oprawy świetlne na terenie rekreacyjnym)
– ul. Polna (5 opraw świetlnych, uzupełnienie istniejącego już oświetlenia)
– ul. Fabryczna/ Reja (wyróżnienie przejścia dla pieszych)
– ul. Olszewskiego (oświetlenie terenu w sąsiedztwie Kościoła)
– ul. Sulińskiego (15 opraw świetlnych w pasie drogowym, od osiedla Sobieski Górka do ul. Sielec)

 

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: