Zgłoś Awarie

Przyjmowane zgłoszenia dotyczą:

  • ubytków w nawierzchniach jezdni i chodników;
  •  uszkodzonych elementów infrastruktury miejskiej i drogowej lub braków wyposażenia a w szczególności pokryw studzienek kanalizacyjnych (rewizyjnych) w jezdniach i chodnikach, uszkodzonych pojemników na odpady, ławek, barier, elementów segregacji ruchu, znaków drogowych, oznakowania informacyjnego (w tym tablic z nazwami ulic), słupów itp.;
  • awarii sygnalizacji świetlnej;
  • awarii oświetlenia ulicznego – brak oświetlenia, uszkodzone latarnie, słupy oświetleniowe;
  • uszkodzonych, brudnych wiat przystankowych, braku ławek itp.;
  • braku lub niewłaściwym oznakowaniu miejsca robót;
  • innych nieprawidłowości w pasie drogowym dróg publicznych na terenie miasta, wymagających interwencji służb miejskich z wyłączeniem zdarzeń, przy których konieczne jest natychmiastowe działanie służb interwencyjnych (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe).

 

Prosimy wypełnić formularz zgłoszenia

 

captcha