27
cze-2023

Jeleń – podsumowanie ważniejszych prac w latach 2013-2023

Aktualności   /  

Od 10 lat MZDiM sukcesywnie realizuje program „Czas na Gruntówki”, polegający na poprawie jakości dróg gruntowych poprzez wykonanie podbudowy z warstwą asfaltu. I mimo, że – zgodnie z wolą Prezydenta Miasta Jaworzna, Pawła Silberta – jednostka od początku wybiera lokalizacje w taki sposób, by jak najwięcej Mieszkańców Jaworzna „skorzystało z efektów” prac, wszystko wskazuje na to, że najwięcej dróg gruntowych zmodernizowano właśnie w Jeleniu. Ale „Czas na Gruntówki” to nie wszystko! Dziś prezentujemy przegląd najważniejszych prac drogowych i chodnikowych, zrealizowanych w osiedlu Jeleń w latach 2013-2023.

 

I. CZAS NA GRUNTÓWKI

W latach 2013-2023 w osiedlu Jeleń zmodernizowano łącznie ok 10 km odcinków dróg gruntowych. Część prac prowadzona była etapowo, a MZDiM ma dalsze plany na wykonanie podobnych prac, także w Jeleniu.

ROKULICE/ GRUNTOWE ODCINKI ULIC OBJĘTE PROGRAMEM
2013ul. Koniówki (od skrzyżowania z ul. Lipinka do rozgałęzienia – okolic posesji nr 15)
ul. Bożka Kazimierza (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do końca zwartej zabudowy na wysokości posesji nr 41)
ul. Proksy
ul. Stanisława Witkiewicza
ul. Pastwiskowa
2014Ul. Sielec
Ul. Anczyca
ul. Banachiewicza
ul. Omturowców
ul. Wielki Dół (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do końca zwartej zabudowy)
ul. Dolna
ul. Rzepeckiego (od skrzyżowania z ul. Zwycięstwa do granicy zabudowy)
ul. Starzyńskiego
ul. Koniówki (od posesji nr 17 do ostatniego budynku w zwartej zabudowie)

ul. Drabowe Bagno (od skrzyżowania z ul. Wygoda do skrzyżowania z ul. Na Błoniach)

2015 Ul. Celników  (boczne odgałęzienie w kierunku parkingu kościelnego)
ul. Na Stawach (od budynku nr 2 co budynku nr 20 wraz z bocznym odgałęzieniem do ul. Wygody)
ul. Sielec
ul. Na Błoniach
ul. Czerwieńskiego (od skrzyżowania z ul. Wygoda do skrzyżowania z ul. 700-lecia)
ul. Orła Białego (dawna: ul. Szuglacza)
ul. Wawrzyńskiej
ul. Galla Anonima
ul. Wiosny Ludów 6-16
2016ul. Na Błoniach (odgałęzianie pomiędzy budynkami 1-3, 5-7, 13-15 i 17-19)
ul. Drabowe Bagno (odgałęzienie przy budynku Na Błoniach 21)
2017ul. Kunickiego
ul. Sielec
 2019ul. Sulińskiego
2020ul. Roździeńskiego (część odcinka wzdłuż toru kolejowego)
2021ul. Łęgowa
ul. Na Grobli
ul. Lokacji
ul. Leśnej Osady
2023ul. Mały Dół
ul. Wielkich Łowów
Odcinek ul. 700-lecia – w planach, pod warunkiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych

 

II. REMONTY DRÓG

1. W 2014 r. MZDiM wykonał nowe nakładki asfaltowe na ul. Zwycięstwa (od nr 105 do 111), ul. Wiosny Ludów (od Centrum Kultury Archetti do skrzyżowania z ul. Wygoda), ul. Wygoda (od nr 11 do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów). Tego roku jednostka rozpoczęła również przebudowę ul. Dąb (od granic miasta w kierunku skrzyżowania na wysokości Wodociągów).
2. 2015 r. – ul. Sulińskiego, kontynuacja przebudowy ul. Dąb
3. 2016 r. – ul. Sulińskiego boczna, przebudowa ul. 700-lecia
4. 2017 r. – ul. Sulińskiego, kontynuacja przebudowy ul. 700-lecia
5. 2019 r. – wykonanie alejek na skwerze w osiedlu Sobieski Górka – tzw. „park z rybką”
5. 2020 r. – ul. Sulińskiego, ul. Wiosny Ludów (odcinek między Byczyną a Jeleniem)
6. 2021 – ul. Celników boczna
7. 2022 r. – ul. Dąb (odcinek wjazdowy od DWR), remont skrzyżowania ul. Sulińskiego/ ul. Wiosny Ludów /ul. Celników / ul. Zwycięstwa

8. 2023 r. – ul. Roździeńskiego (od okolic posesji nr 22 do okolic posesji nr 45)

W planach MZDiM na rok 2023 jest również wymiana nawierzchni na ul. Sulińskiego (odcinek od ul. Lipinka w kier. ul. Wygoda) – pod warunkiem korzystnych rozstrzygnięć przetargowych.

 

III. BUDOWA I REMONTY CHODNIKÓW – prace realizowane zarówno w ramach zadań własnych, jak i Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

2014
– ul. Dąb – przy przebudowie drogi

2015
– chodnik przy ul. Wygoda
– ul. Dąb – przy przebudowie drogi

2016
chodnik przy ul. Wiosny Ludów

2018
– ul. Celników – przebrukowanie chodnika przy Staży Pożarnej

2020
ul. Wiosny Ludów (od okolic budynku nr 146 do budynku nr 188)

2021
ul. Wiosny Ludów (od ul. Banasika w kierunku Centrum Kultury Archetti)
ul. Wygoda (miejsca parkingowe przy przedszkolu)

2022
ul. Dąb (od okolic posesji nr 1 do 5)
ul. Wygoda (przy Centrum Handlowym od ul. Inwestycyjnej w kierunku ronda)
ul. Wygoda (miejsca parkingowe przy przedszkolu)

2023:
ul. Roździeńskiego (od posesji nr 17 w kierunku ul. Sulińskiego)
ul. Zwycięstwa (od ul. Nadrzecznej do ul. Nad Brzegiem)

 

 

Jak wspomnieliśmy – to przegląd najważniejszych prac drogowo-chodnikowych MZDiM przeprowadzonych w osiedlu Jeleń w ciągu ostatnich 10 lat. Do wymienionych „większych” prac należy dodać „drobniejsze” roboty, jak wypełnianie drobnych ubytków drogowych, prace odwodnieniowe czy szeroko pojęte prace związane z bieżącym utrzymaniem nie tylko dróg i chodników, lecz także pozostałej infrastruktury i przestrzeni publicznych będących w zarządzie MZDiM – np. Rynek w Jeleniu.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: