21
wrz-2021

UTRZYMANIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Aktualności   /  
znaki1

Jednym z zadań wchodzących w zakres obowiązków MZDiM jest utrzymanie oznakowania pionowego w pasie drogowym.

Prace takie to przede wszystkim prowadzone każdego dnia sukcesywne wymiany uszkodzonych bądź nieczytelnych znaków drogowych, a także naprawy znaków, które zostały zniszczone – zarówno podczas kolizji drogowych, jak również w wyniku aktów wandalizmu.

Oprócz tego na bieżąco prowadzone są prace związane ze zwiększaniem widoczności znaków drogowych poprzez pielęgnację zieleni rosnącej w ich rejonie.

Zaznaczyć należy, że MZDiM mając na uwadze bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg stale monitoruje funkcjonującą w całym mieście organizację ruchu i w miarę potrzeb wprowadza zmiany, zabudowując nowe oznakowanie, informujące o obowiązujących zasadach poruszania się po drogach.

Roboty takie prowadzone są codziennie w różnych lokalizacjach, a pod uwagę brane są zarówno kontrole MZDiM, jak i wnioski i zgłoszenia, które wpływają do jednostki od wpływające do jednostki od Mieszkańców.

na zdjęciu widoczne są znaki drogowe

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: