15
lis-2021

Rynek Główny – kontynuujemy modernizację

Aktualności   /  

W związku z zakończeniem sezonu letniego, Miejski Zarząd Dróg i Mostów przystępuje do prac modernizacyjnych i konserwacyjnych części infrastruktury znajdującej się na jaworznickim Rynku. 

Rynek_modernizacja2021

Infrastruktura na Rynku ma już 8 lat, więc prace konserwacyjne i modernizacja urządzeń to naturalna kolej rzeczy. Część prac została przeprowadzona w ubiegłym roku. W tym, po zakończeniu sezonu letniego, pora na kontynuację modernizacji oświetlenia oraz prace przy fontannach w górnej części Rynku.

Modernizacja oświetlenia obejmuje latarnie w ciągu od przystanku „Rynek” do ul. Sławkowskiej. Dzięki częściowej wymianie uszkodzonych kabli i wyrównaniu napięcia, oświetlenie na Rynku będzie działać efektywniej. Podobne prace oświetleniowe zostały wykonane w ubiegłym roku na odcinku od ul. Pocztowej do ul. Mickiewicza.

Posezonowe prace na Rynku obejmują też konserwację górnej fontanny i wymianę mechanizmu jej działania – eksploatacja urządzenia wymusza tego typu działanie. Nowy, bardziej efektywny mechanizm, zapewni fontannie dłuższą żywotność. W ubiegłym roku zostały przeprowadzone prace przy fontannach w dolnej części Rynku – w miejscu dawnych skoczków działają teraz fontanny w formie „szampanów”, w których woda spieniana jest w górę. Zamontowane zostały także podwodne reflektory, które efektownie podświetlają strumienie wody w fontannach.

Łączna wartość prac – nie licząc pracy własnej ekip MZDiM – wyniesie około 165 300 zł.
Wszystkim „zaniepokojonym wyznawcom ‚”zasady „ wieczne od.Nowa”’ dedykujemy ćwiczenie myślowe: jak często naprawiacie swój samochód lub naprawiacie/wymieniacie sprzęt codziennego użycia w swych domach?

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: