Rynek

Rynek02.

Od 1 kwietnia 2017 r. utrzymanie Rynku należy do Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym MZDiM (wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora MZDiM) jego wykonanie w części dotyczącej zarządzania Rynkiem powierza się wskazanemu Zastępcy Dyrektora MZDiM. Dyrektor wskazał jako osobę odpowiedzialną Pana Tomasza Toszę.

Kontakt:

Zastępca Dyrektora – Tomasz Tosza

Tel. 32 614 23 00

E-mail: sekretariat@mzdim.jaworzno.pl

Wszelkie sprawy związane z Rynkiem koordynuje Sekcja ds. Przestrzeni Publicznej – http://www.mzdim.jaworzno.pl/sekcja-ds-przestrzeni-publicznej/

Zarządzenie nr 7K2017 Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie ustalenia zasad zarządzania Rynkiem w Jaworznie.

Zarządzenie nr 15/K/2017 Dyrektora MZDiM z dnia 8 czerwca 2017 roku

Zarządzenie nr 17/K/2017

Ogłoszenie o możliwości dzierżawy stanowisk gastronomicznych na Rynku

Plan rozmieszczenia stanowisk

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WJAZD, ZATRZYMANIE I POSTÓJ NA PŁYCIE RYNKU GŁÓWNEGO W JAWORZNIE

Podgląd Rynku on – line:

Rynek – widok od strony kościoła

Rynek – widok od strony biblioteki

Rynek – widok od strony wjazdu

Rynek01.

                                       Rynek1.    Rynek3.   Rynek4.