Wybór ofert

TytułPobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    59 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    73 pobrane
Pobierz
Dostawa benzyny bezołowiowej 95 Pb rozliczana w systemie bezgotówkowym do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego
2 pliki    83 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    81 pobrane
Pobierz
Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna w obrębie Rejonu nr 2
1 pliki    87 pobrane
Pobierz
DOSTAWA BENZYNY BEZOŁOWIOWEJ 95 PB ROZLICZANA W SYSTEMIE BEZGOTÓWKOWYM
1 pliki    81 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno-asfaltowej do wbudowania na gorąco
1 pliki    92 pobrane
Pobierz
„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” – dotyczy Rejon nr 1
1 pliki    107 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części” Część nr II: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego do stacji paliw Odbiorcy.”
1 pliki    90 pobrane
Pobierz
Dostawa paliw płynnych do pojazdów samochodowych oraz sprzętu budowlanego w podziale na dwie części Część nr I: ”Dostawa benzyny bezołowiowej 95 PB rozliczana w systemie bezgotówkowym”
1 pliki    86 pobrane
Pobierz
„Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” dot. REJON nr 2
1 pliki    116 pobrane
Pobierz
Czyszczenie, udrożnienie, konserwacja urządzeń odwadniających na terenie miasta Jaworzna w 2017 roku
1 pliki    115 pobrane
Pobierz
Dostawa fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowej – wielofunkcyjnego nośnika narzędzi.
1 pliki    103 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej w pasach drogowych w 2017r. w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    112 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Zimowe oczyszczanie i utrzymanie czystości na terenie miasta Jaworzna z podziałem na rejony” dot. REJON nr 1.
1 pliki    109 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Budowa sieci oświetleniowej ul. Drozdowej w Jaworznie
1 pliki    117 pobrane
Pobierz
Unieważnienie – Dostawa fabrycznie nowych znaków oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego
1 pliki    110 pobrane
Pobierz
Dostawa materiałów do naprawy nawierzchni drogowych w zakresie mieszanki mineralno–asfaltowej do wbudowania „na gorąco”.
1 pliki    97 pobrane
Pobierz
Rekultywacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej akwenu Sosina – zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej wokół akwenu Sosina w zakresie dróg i parkingów – etap I od wjazdu na teren Ośrodka z ulicy Bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów na łącznej powierzchni ~ 5000 m2
1 pliki    99 pobrane
Pobierz
Utrzymanie zieleni przydrożnej innej niż urządzonej rosnącej na terenach administrowanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Jaworznie w szczególności w pasach drogowych w 2017 roku w obrębie rejonu nr 2
1 pliki    114 pobrane
Pobierz