Bory

Remonty dróg gruntowych:

ul. Hetmańska boczne odgałęzienie przy budynku nr 112

Przed remontem

Hetmańska 112

W trakcie remontu

Hetmańska

Po remoncie


 ul. Sielec od strony Borów do granicy zabudowań

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Hetmańska boczne odgałęzienie w kierunku budynków nr 84 i 86

Hetmańska 84 86 2

Przed remontem

Hetmańska 84 86

W trakcie remontu

Hetmańska

Po remoncie


ul. Chłopickiego w kierunku DWR (po powierzchniowym utrwaleniu)

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Kasprowicza

Przed remontem

.

Po remoncie


 ul. Karłowicza

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Kosmonautów

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie 

 ul. Tetmajera boczne odgałęzienie od budynku nr 21

Przed remontem

Tetmajera Boczna

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Graniczna

Przed remontem

Graniczna

W trakcie remontu

.

Po remoncie