Byczyna

Remonty dróg gruntowych:

ul. Jasińskiego od ul. Żukowa w kierunku ul. Tulipanowej

ul. Jasińskiego

Przed remontem

Jasińskiego w trakcie (Kopiowanie)

W trakcie remontu

Jasińskiego 04 (Kopiowanie)

Po remoncie

 


 łącznik ul. Kaczeńców i ul. Pszenicznej z bocznym odgałęzieniem

Przed remontem

łącznik Pszeniczna - Kaczeńców (Kopiowanie)

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

ul. Pszeniczna – od łącznika do budynku nr 35

Przed temontem

Pszeniczna

W trakcie remontu

Pszeniczna 17 czerwca7 (Kopiowanie)

Po remoncie


ul. Kaczeńców boczne odgałęzienie przy skrzyżowaniu z ul. Korczyńskiego

Przed remontem

Kaczeńców boczna1 (Kopiowanie)

W trakcie remontu

Kaczeńców Boczna

Po remoncie


Remonty nawierzchni bitumicznych:

ul. gen. Żukowa od ul. Krakowskiej

Przed remontem

Żukowa-7 (Kopiowanie)

W trakcie remontu

Żukowa-2

Po remoncie


 

ul. Modrzewiowa od lasu do granicy zabudowań

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

Korczyńskiego od ul. Dębnickiej do ul. Rumiankowej 115 m

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


Remonty ciągów pieszych:

Korczyńskiego od ul. Dębnickiej do ul. Rumiankowej

Przed remontem

Korczyńskiego

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

Zadania realizowane na podstawie dokumentacji projektowej:

ul. Astrów – wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem na całym odcinku drogi

Przed remontem

Astrów w trakcie1 (Kopiowanie)

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Chryzantemowa – budowa miejsc parkingowych przy cmentarzu

Przed remontem

Chryzantemowa parking

W trakcie remontu

.

Po remncie


 

Oświetlenie:

ul. Liliowa – projekt i budowa oświetlenia – wraz z oświetleniem parkingu przy cmentarzu

Liliowa1 (Kopiowanie)

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie