Cezarówka Dolna

Remonty dróg gruntowych:

ul. Cezarówka Dolna

Cezarówka Dolna-3

Przed remontem

 

Cezarówka Dolna skrzyżowanie 3 (Kopiowanie)

Po remoncie


Remonty nawierzchni bitumicznych:

ul. Cezarówka Dolna od nr 37 w kierunku lasu

Przed Remontem

Cezarówka Dolna w trakcie

W trakcie remontu

Cezarowka Dolna koniec-2 (Kopiowanie)

Po remoncie

 

ul. Cezarówka Dolna boczne odgałęzienie przy budynku nr 1

.

Przed remontem

.

W trakcie remontu

Po remoncie