Ciężkowice

REMONTY DRÓG GRUNTOWYCH:

ul. Luszowicka – od zakończonego w 2013 roku fragmentu do końca zwartej zabudowy

Przed remontem

Luszowicka 14.04.2015 013

W trakcie remontu

Luszowicka

Po remoncie


ul. Młyny Serafińskie

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Ruściska

Przed remontem

.

Po remoncie


 ul. Kosynierów

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Dworcowa

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Ludowa

Przed remontem

.

Po remoncie


 ul. Klinowa

Przed remontem

 

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Gródek

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Poległych

Poległych

Przed remontem

Poległych

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Urocza

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Lelewela

Lelewela

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Jaracza

Przed remontem

.

Po remoncie


ul. Chodkiewicza (po powierzchniowym utrwaleniu)

Przed remontem

.

Po remoncie


ul. Sowińskiego

Sowińskiego-2

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

REMONTY CIĄGÓW PIESZYCH:

ul. Ciężkowicka – obustronny chodnik na odcinku od ul. Bartniczej do ul. Budowlanej

.

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


Zadania realizowane na podstawie dokumentacji projektowej:

ul. 29 Listopada – wykonanie nawierzchni wraz z odwodnieniem na całym odcinku drogi

Przed remontem

29 Listopada

W trakcie remontu

.

Po remoncie