Długoszyn/Niedzieliska

Remonty dróg gruntowych:

ul. Wierzbowa

Wierzbowa-2

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

ul. Piaszczysta

Piaszczysta-2

Przed remontami

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


Oświetlenie:

ul. Szczakowska boczna – oświetlenie na mini osiedlu

Szczakowska osiedle []

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


Zadania realizowane na podstawie dokumentacji projektowej:

Odwodnienie ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej – Etap I – odwodnienie rowami od potoku Kozi Bród do ul. Kolorowej

Przed remontem

 

Piękna , Prosta rów-3

W trakcie remontu

po remoncie 

 

Zadania projektowe:

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego odwodnienia ul. Prostej, Pięknej, Kolorowej i Pogodnej – etap II z przebudową nawierzchni, oświetleniem i elementami uspokojenia ruchu (wg opracowanego w 2011 roku Programu Funkcjonalno – Użytkowego)”.

Przed remontem
w trakcie remontu
po remoncie 

 

„Opracowanie i realizacja projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ul. Żabiej w Jaworznie, od skrzyżowania z ul. Chropaczówka do bramy wjazdowej do posesji nr 10, z odwodnieniem i uspokojeniem ruchu”.

Żabia-2

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie