Jeleń

Remonty dróg gruntowych:

ul. Szulgacza

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Na Stawach

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Galla Anonima

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Czerwieńskiego

Przed remontem

.

Po remoncie


 ul. Wawrzyńskiej

Przed remontem

.

Po remoncie


 ul. Wiosny Ludów od nr 8 do nr 18

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie 

 ul. Celników

.

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 ul. Na Błoniach – łącznik odwadniany przez wpust

.

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

Remonty nawierzchni bitumicznych:

ul. Sulińskiego

Przed remontem

.

W trakcie remontu

po remoncie 

 

Zadania realizowane na podstawie dokumentacji projektowej:

ul. Dąb – remont nawierzchni jezdni wraz z odwodnieniem i budową ciągu pieszo – rowerowego

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

Zadania projektowe:

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy drogi gminnej ulicy 700 – lecia w Jaworznie od skrzyżowania z ulicą Drabowe Bagno do posesji nr 10, z uspokojeniem ruchu oraz odwodnieniem”

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie 

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego przebudowy ulicy Wiosny Ludów w Jaworznie wraz z ulicą Baranowskiego w zakresie nawierzchni chodników, wjazdów do posesji i jezdni do skrzyżowania z ulicą Korczyńskiego”

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie