Jeziorki/Cezarówka Górna

Remonty dróg gruntowych:

łącznik ulic Jesienna – Cezarówka Górna

Przed remontem

Jesienna - C.G łącznik w trakcie (Kopiowanie)

W trakcie remontu

Po remoncie


 ul. Drzymały

Przed remontem

Drzymały w trakcie

W trakcie remontu

Po remoncie

 


 

ul. Dożynkowa boczne odgałęzienie

Przed remontem

Dożynkowa w trakcie-3

W trakcie remontu

Dożynkowa gotowe []

Po remoncie


 ul. Sasanek

Przed remontem

Sasanek 7 maja-4 (Kopiowanie)

W trakcie remontu

Sasanek koniec (Kopiowanie)

Po remoncie


Remonty nawierzchni bitumicznych:

ul. Cezarówka Górna od sklepu do końca zabudowań

Przed remontem

W trakcie remontu

IMG_1592

Po remoncie


Remonty ciągów pieszych:

ul. Kasztanowa – odcinek niezmodernizowany

Przed remontem

Kasztanowa chodnik w trakcie-2

W trakcie remontu

Po remoncie