Osiedle Stałe

Remonty nawierzchni bitumicznych:

skrzyżowanie ul. Armii Krajowej i ul. Klonowej

Armii KRajowej - Klonowa []

Przed remontem

.

W trakcie remontu

po remoncie 

ul. Armii Krajowej wzdłuż garaży

Armii Krajowej garaże-2 []

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie