Śródmieście

Remonty dróg gruntowych:

łącznik ul. Krótkiej i św. Wojciecha

Krótka - Wojciecha

Przed remontem

.

Po remoncie


 

Modernizacja dróg:

ul. Bulgi

IMG_3127 (Kopiowanie)

Przed remontem

Po remoncie


ul. Rzemieślnicza

Rzemieślnicza

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Nałkowskiej

.

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Szymanowskiego

Szymanowskiego

Przed remontem

Szymanowskiego

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Okrężna

Okrężna

Przed remontem

Okrężna w trakcie  2 (Kopiowanie)

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Gałczyńskiego

Gałczyńskiego

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Nowa

Nowa (Kopiowanie)

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


ul. Wandy – MPWiK w roku bieżącym na odcinku gruntowym ul. Wandy planuje przebudowę sieci wodociągowej. MZDiM po wykonaniu tych robót rozważy możliwość modernizacji tej drogi poprzez położenie nakładki asfaltowej. Jednakże zależne będzie to zarówno od oszczędności jak też od zakończenia robót MPWiK.

Wandy (Kopiowanie)

Przed remontem

Wandy

W trakcie remontu

.

Po remoncie


Zadania projektowe:

„Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji ulicy Obrońców Poczty Gdańskiej w Jaworznie wraz z ulicą Pionierów w zakresie nawierzchni chodników, wjazdów do posesji i jezdni na odcinku od ulicy św. Wojciecha do skrzyżowania z ulicą Wilkoszyn z oświetleniem i odwodnieniem”.

Przed remontem
w trakcie remontu
po remoncie 

 

Oświetlenie:

Projekt i budowa oświetlenia ul. Zalipie/Przepiórek/Bażantów – ciąg dalszy

Zalipie

Przed remontem

.

W trakcie remontu

.

Po remoncie


 

Ciąg pieszy – Biedronka/ul. Narutowicza

.

Przed remontem

w trakcie remontu
po remoncie 

Ciąg pieszy – Brojan/ul. Grunwaldzka

Przed remontem
w trakcie remontu
po remoncie