11
Gru-2019

PODSUMOWANIE NAJWAŻNIEJSZYCH PRAC W 2019 ROKU

Aktualności   /  

Rok 2019 był rokiem pełnym prac związanych przede wszystkim z bieżącym utrzymaniem dróg i chodników, a także przestrzeni miejskich zarządzanych przez MZDiM. W ramach tego wykonany został szereg robót dotyczących cząstkowych remontów nawierzchni jezdni i chodników. W dużej mierze naprawy nawierzchni jezdni polegały na ułożeniu obszerniejszych wstawek asfaltowych na całej – lub na połowie szerokości jezdni, ale także na doraźnym usuwaniu ubytków w jezdniach masą na zimno lub na gorąco. Wiele uwagi skupionej zostało także na poprawach kostki na chodnikach, bądź wykonaniu sporych odcinków zupełnie nowych ich nawierzchni.
Prace, które realizował MZDiM w roku 2019 to głównie prace mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno pieszych, jak i kierowców. W ramach tych działań uzupełniane oraz wykonywane było także oznakowanie pionowe jak i poziome. Infrastrukturę drogową udało się doposażyć o nowe progi zwalniające, wyniesione i czerwone przejścia dla pieszych. MZDiM wykonał także nowe miejsca parkingowe w różnych lokalizacjach oraz  zrealizował kilka prac dotyczących wykonania nawierzchni asfaltowej na drogach gruntowych w ramach programu Czas na Gruntówki.

Oto lista niektórych ze zrealizowanych zadań:

Odcinkowe remonty nawierzchni jezdni:

ul. Batorego
ul. Chocimska
ul. Batorego
ul. Chocimska
ul. Hetmańska
ul. Katowicka
ul. Martyniaków
ul. Matejki
ul. Młynarska
ul. Moździerzowców
ul. Szczakowska
ul. Towarowa
ul. Urzędnicza
ul. Dąbrowska boczna
ul. Długoszyńska

Remonty nawierzchni chodników:

ul. Plater
ul. Gagarina
ul. Starowiejska
ul. Chopaczówka – (JBO)

Inne, obszerne zadania:

ul. 3 Maja – wykonanie drogi pożarowej do żłobka na Podwalu
Osiedle Sobieskiego Górka – wykonanie drogi dojazdowej

ul. Inwalidów Wojennych – wykonanie nawierzchni przed MDK

Skałka – remont dróg i chodników – kontynuacja zadania z ubiegłego roku
malowanie oznakowania poziomego

Wykonanie miejsc parkingowych:

ul. Górników z Danuty
ul. Koszarowa
ul. Licealna

Czas na Gruntówki:

ul. Ptasia
ul. Rumiankowa

Zadania związane ze zwiększaniem bezpieczeństwa, doposażaniem infrastruktury:

ul. Piłsudskiego – wyniesione przejście dla pieszych
ul. Kaczeńców – próg zwalniający
ul. Armii Krajowej – próg zwalniający
ul. Sulińskiego – malowanie barierek
ul. Chocimska – czerwone przejście dla pieszych
ul. Towarowa – konserwacja słupków

ul. Towarowa

ul. Towarowa

ul. Szczakowska

ul. Szczakowska

Sobieskiego Górka

Sobieskiego Górka

Skałka

Skałka

ul. Rumiankowa

ul. Rumiankowa

ul. Ptasia

ul. Ptasia

ul. Kaczeńców próg zwalniający

ul. Kaczeńców próg zwalniający

ul. Piłsudskiego wyniesione przejście

ul. Piłsudskiego wyniesione przejście

ul. Plater

ul. Plater

ul. Zielona, oznakowanie poziome

ul. Zielona, oznakowanie poziome

ul. Moździerzowców

ul. Moździerzowców

ul. Młynarska

ul. Młynarska

ul. Inwalidów Wojennych - MDK

ul. Inwalidów Wojennych – MDK

ul. Matejki

ul. Matejki

ul. Martyniaków

ul. Martyniaków

ul. Katowicka

ul. Katowicka

ul. Hetmańska

ul. Hetmańska

Gagarina

Gagarina

ul. 3 Maja - droga pożarowa do żłobka

ul. 3 Maja – droga pożarowa do żłobka

ul. Długoszyńska

ul. Długoszyńska

ul. Chocimska - czerwone przejście dla pieszych

ul. Chocimska – czerwone przejście dla pieszych

ul. Chocimska

ul. Chocimska

ul. Batorego

ul. Batorego

ul. Sulińskiego

ul. Sulińskiego

ul. Armii Krajowej - próg zwalniający

ul. Armii Krajowej – próg zwalniający

 

2

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec