15
sty-2015

INFORMACJA O TRWAJĄCYCH POSTĘPOWANIACH

Aktualności   /  
paragraf

W związku z pojawiającymi się zapytaniami uprzejmie informujemy, iż do tej pory nie zostały zakończone rozliczenia niektórych komitetów wyborczych z zarządcą dróg w Jaworznie z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego.

MZDIM wystawił do tej pory 15 Decyzji Administracyjnych z tytułu nielegalnego zajęcia pasa drogowego. Dotyczą one głównie kandydata na prezydenta z ramienia PO, choć także kilku kandydatów na radnych. Jako jedyny z 12 wnioskami o umorzenie postępowań administracyjnych zwrócił się Komitet Wyborczy PO RP z siedzibą w Warszawie. Z uwagi na brak podstaw merytorycznych wnioski te nie mogą zostać rozpatrzone pozytywnie.

Równolegle tenże komitet wyborczy zaskarżył wydane przez nas decyzje administracyjne do SKO, które te zaskarżenia w miarę ich składania systematycznie przekazywane są do właściwej instancji.

MZDiM nadal prowadzi jeszcze postępowania w 3 przypadkach, po których zakończeniu zostaną wydane kolejne decyzje o nielegalnym zajęciu pasa drogowego.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: