19
gru-2017

Ul. Roździeńskiego – najpierw uregulowanie własności, później prace

Aktualności   /  
Rozdzienskiego mapa (Kopiowanie)

Mieszkańcy ul. Roździeńskiego wzdłuż toru kolejowego nie są osamotnieni w walce o utwardzenie nawierzchni drogi. Tereny, po których przebiega ślad jezdni należą do wielu podmiotów i to na nich spoczywa odpowiedzialność za stan drogi. Działania natomiast Gminy, całkowicie zależą od uporządkowania spraw związanych z własnościami terenów, po których droga przebiega.

Poziom skomplikowania sprawy pod kątem własności przedstawiają mapki poniżej – jak widać, tereny wzdłuż toru kolejowego leżą w rękach zarówno osób prywatnych, DB Cargo oraz Gminy, natomiast reszta terenów, na których usytuowane są boczne odgałęzienia ul. Roździeńskiego w większości należy do osób prywatnych. Istnieje także fragment drogi, który w połowie szerokości należy do Gminy, a w połowie jest w rękach prywatnych (droga równolegle oznaczona dwukolorowo).

Gmina od kilku lat czyni starania, by zrealizować prace na odcinku wzdłuż toru. Gdy w 2012 roku MZDiM przygotowywał program „Czas na Gruntówki”, pod uwagę wzięto ten odcinek ul. Roździeńskiego. W 2013 roku udało się wzmocnić nawierzchnię poprzez ułożenie nakładki asfaltowej jedynie na pierwszym, ok 100 metrowym odcinku gruntówki (prace na tym odcinku nie wymagały żadnych zmian). Równolegle Gmina podjęła działania zmierzające do regulacji kwestii własnościowych terenu – te umożliwiłyby kontynuację robót na dalszym odcinku drogi. Ze względu na to, że jest to droga wewnętrzna, proces ten jest bardzo skomplikowany.

Dodatkowo, jak już zostało wspomniane wcześniej, aktualny ślad drogi usytuowany jest na terenach prywatnych, a także na działkach DB Cargo (w znacznej bliskości toru kolejowego). Przedstawiciele Gminy od dłuższego czasu prowadzą rozmowy na temat możliwości utwardzenia nawierzchni jezdni zgodnie z faktycznym śladem w terenie. Odbyło się już kilka spotkań, a aktualnie trwa proces nabycia fragmentów nieruchomości od DB Cargo. Podczas jednego z ostatnich spotkań przedstawiciel DB Cargo wyraźnie zaznaczył, że do czasu spisania aktu notarialnego sprzedaży wydzielonej części działek, spółka nie wyraża zgody na wykonywanie jakichkolwiek prac w terenie. Dodatkowo DB Cargo swą zgodę warunkuje koniecznością przeprowadzenia przez Gminę dodatkowych zabezpieczeń fizycznych. A należy zaznaczyć, że ta dojazdowa droga do posesji już teraz ma ograniczone parametry szerokościowe, ze względu na ogrodzenia posesji prywatnych.

Rozdzienskiego mapa

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: