28
gru-2016

Nowa umowa z PKM zawarta

Aktualności   /  
2015-04-01_11-11-50-885555_1000x

21 grudnia 2016 roku pomiędzy Organizatorem transportu Gminą Miasta Jaworzno – Miejskim Zarządem Dróg i Mostów a Operatorem PKM sp. z o.o. w Jaworznie zawarta została umowa o świadczenie usług publicznych w ramach transportu publicznego.

Prezydent Miasta przykłada dużą wagę do rozwoju komunikacji miejskiej. Dlatego też podjęte zostały kroki aby kontynuować współpracę  z PKM  na zasadach zbliżonych do obecnych. Dotychczasowa współpraca podjęta w 2009 roku – w zgodzie z przepisami unijnymi w zakresie publicznego transportu zbiorowego – dała wyraźnie odczuwalne przez Mieszkańców zmiany. Na miejskie drogi wyjechało w przeciągu kilku lat wiele nowoczesnych autobusów – wraz z autobusem elektrycznym. Nowy tabor na jaworznickich drogach to już standard – i w najbliższych latach powinno być już tylko lepiej. Coraz nowsze autobusy wyposażane są w takie udogodnienia jak choćby gniazda USB czy klimatyzacja. Ponadto Jaworznianie mają możliwość korzystania z Jaworznickiej Karty Miejskiej i z biletu miejskiego w jednych z najniższych cen w regionie

Podpisana kilka dni temu Umowa dotyczy współpracy w kolejnych 10 latach po zakończeniu obowiązującej obecnie umowy tj. od połowy 2019 roku. Wcześniej – 25 czerwca 2015 roku – uchwalony został przez Radę Miasta „Plan Transportowy” dotyczący zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla miasta Jaworzna, a w monitorach urzędowych UE pojawiły się wymagane ogłoszenia. Wszystkie te działania mają jeden wspólny cel: wprowadzanie kolejnych rozwiązań, mających ułatwić i uprzyjemnić Mieszkańcom korzystanie z komunikacji miejskiej. Jedną z wartości jakie daje podpisanie umowy na kolejne lata jest– przede wszystkim – możliwość aplikowania o środki zewnętrzne na nowoczesny tabor autobusów elektrycznych.

Według organizatora transportu publicznego podejmowane do tej pory działania mające na celu zachęcanie do podróżowania miejskimi autobusami przynoszą skutek i są warte kontynuacji. Mamy nadzieję, że jak poprzednie lata i te kolejne będą pełne owocnej współpracy zmierzającej do usprawniania i unowocześniania komunikacji miejskiej w Jaworznie. I że żadne odgórnie narzucane prawodawstwo „metropolitalne” nam tego nie zepsuje…

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: