15
paź-2018

PODSUMOWANIE PRAC MZDIM 2014 – 2018 – JELEŃ

Aktualności   /  
jeleń (1 of 1) (Kopiowanie)

Jeleń Dąb:

W 2014 roku MZDiM rozpoczął przebudowę ulicy Dąb. Nowe nawierzchnie dróg i chodników pojawiły się na odcinku od granic miasta do skrzyżowania w rejonie Wodociągów Jaworzno od długości 420 metrów.

W 2015 roku inwestycja była kontynuowana. Przebudowanyzostał ponad kilometr drogi – pojawiły się nowe nawierzchnie jezdni, stworzony został ciąg pieszo – rowerowy, wykonano kanalizację deszczową, przebudowano rów przydrożny oraz odtworzono rów odwadniający.

Dąb1 (Kopiowanie)

Jeleń Dąb

700 – lecia

Wlatach 2016 – 2017 MZDiM przebudował znaczną część ul. 700 – lecia. W roku 2016 przebudowany został odcinek od skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Stanisława Kunickiego. W kolejnym roku prace przeprowadzone zostały na fragmencie od skrzyżowania z ul. Drabowe Bagno do skrzyżowania z ul. Ludwiki Wawrzyńskiej.Prace objęły swym zakresem budowę odwodnienia oraz wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodników i wjazdów do posesji z kostki betonowej wraz z wyróżnieniem skrzyżowań. Oświetlony został również odcinek od stacji transformatorowej „BAGNO” przy ulicy Koszutskiej do ulicy Drabowe Bagno, poprzez zainstalowanie na słupach opraw LEDowych.

700lecia po3 (Kopiowanie)

ul. 700 – lecia

Gruntówki:

2014:
Dąb
Sielec
Anczyca
Banachiewicza
Omturowców
Wielki Dół
Dolna
Rzepeckiego
Starzyńskiego

Celników gotowe (Kopiowanie)

ul. Celników

2015:

Celników – 355 m
Na Stawach – 416 m
Sielec – 170 m
Na Błoniach 9 – 11 – 78 m
Czerwieńskiego 1/2 – 168 m
Szulgacza – 294 m
Wawrzyńskiej – 276 m
Galla Anonima – 309 m
Wiosny Ludów 6 – 16 – 218 m
Dąb – 1 031 m

 

.

ul. Galla Anonima

2016:

Na Błoniach 13 – 15 – 159 m
Na Błoniach 17 – 19 – 97 m
Na Błoniach 1 – 3 – 55 m
Na Błoniach 5 – 7 – 53 m
Drabowe Bagno – przy ul. Na Błoniach 24 – 51 m

Na Błoniach 15 13 po (Kopiowanie)

ul. Na Błoniach

2017:

Kunickiego – 152 m
Sielec –  od skrzyżowania z ul. Sulińsliego do końca zwartej zabudowy – 268 m

ul. Roździeńskiego – 200 metrowy odcinek wzdłuż toru kolejowego

Kunickiego GRUNTÓWKA (Kopiowanie)

ul. Kunickiego

REMONTY NAWIERZCHNI JEZDNI:

2014 rok:

Zwycięstwa od nr 111 do 105 – 100m

Wiosny Ludów – od Domu Kultury wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wygoda do nr 28 – ok. 100 m – oprócz tego, na podstawie projektu, w którego posiadaniu był MZDiM, Wydział Inwestycji Miejskich UM wykonał odwodnienie (częściowo rów, cieki wodne, wpusty uliczne) wraz z nakładką asfaltową na dalszym odcinku ul. Wygoda od ul. Banasika aż do ul. Inwestycyjnej.

Wygoda od nr 11 do skrzyżowania z ul. Wiosny Ludów – 130m

2015 rok:

Sulińskiego od nr 32 w kierunku centrum Jelenia – 820m

Wielki Dół – zabudowa krawężników i ażurów

wjazd na cmentarz – 40m

Dąb – wykonanie najazdów asfaltowych

Sulińskiego w trakcie (Kopiowanie)

ul. Sulińskiego   

2016 rok

Sulińskiego – boczna nakładka asfaltowa – 100 m

700 Lecia – odcinkowe naprawy nawierzchni części gruntowej frezem

ułożenie kostki przy przychodni

2017 rok

Sulińskiego „od wjazdu na kopalnię do górki” – 480m na całości i 215m na połówce

Sulińskiego – boczna – odcinkowe naprawy nawierzchni frezem – 100m

Wygoda – przebrukowanie chodnika – 50m

2018 rok

Celników – Straż Pożarna – przebrukowanie chodnika

Wygoda chodnik 1 (Kopiowanie)

ul. Wygoda

Remonty chodników:

Wygoda – 145 m – od przystanku Jeleń Piekarnia w kierunku nowo powstałego dyskontu
Wygoda – 33 m
Wiosny Ludów
Sulińskiego (wraz z wykonaniem nowej nawierzchni jezdni)

Sulińskiego 1 (Kopiowanie)

ul. Sulińskiego

Organizacja ruchu, bezpieczeństwo:

– ograniczenie prędkości na łuku ul. Sulińskiego;
– wprowadzenie nr drogi wojewódzkiej na ul. adm. A. Karwety

MZDiM wykonał w Jeleniu pasy wibracyjno – akustyczne lub piktogramy przed trzema istniejącymi przejściami dla pieszych – Zwycięstwa, Wiosny Ludów przy ul. Banasika i ul. Wygoda. Oprócz tego na słupkach znaków przy tych przejściach zamontowana została odblaskowa taśma poprawiająca widoczność w rejonie przejść.

Oprócz tego MZDiM na bieżąco wprowadza docelowe organizacje ruchu na dawnych drogach gruntowych, które w ramach programu Czas na Gruntówki zostały wyasfaltowane.

Nowe wiaty:

Wybudowano 3 nowe wiaty przystankowe: ulica Inwestycyjna, Dom Kultury, Cmentarz (wiata pooświetlana).
Oświetlenie:

2016 – wykonanie projektu Budowlano – wykonawczego dla budowy – Oświetlenie Zwycięstwa Kosów,

– Budowa linii oświetlenia ulicznego Kosów / Zwycięstwa,

2017 – wykonanie projektu oświetlenia stadionu

– wykonanie linii oświetlenia ulicznego ulicy 700 lecia

– wykonanie oświetlenia Jeleń Rynek (inwestycja miejska)

2018 – Planowane jest wyróżnienie przejścia dla pieszych od szkoły – Wygoda/Banasika.

Ponadto w ramach realizacji Umowy z TAURON Dystrybucja S.A. dokonano pojedynczych dobudów oświetlenia ulicznego: Dolna, Lokacji i Mały Dół

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: