15
paź-2018

PODSUMOWANIE PRAC MZDIM 2014 – 2018 – SZCZAKOWA/PIECZYSKA/GÓRA PIASKU

Aktualności   /  

Szczakowa:

Gruntówki:

2015:

Wolności – 533 m

Wolności boczne odgałęzienie – 127 m

Wolności 01 (Kopiowanie)

ul. Wolności

2016:

Wróblewskiego – (boczne odgałęzienie od skrzyżowania z ul. Kościuszki do deptaka im. Kurdzielskiego)

łącznik ulicy Wróblewskiego z Deptakiem im. Zdzisława Krudzielskiego

wroblewskiego-krudzielskiego-kopiowanie

ul. Wróblewskiego

Chodniki i schody terenowe:

2014 r.:

Szczakowa:

Koszarowa – schody terenowe

Kilińskiego – 400 m

Wróblewskiego – 230 m

Koszarowa – 60

Kolejarzy – 760 m

2015 r.:

Gagarina – 320 m

Jaworznicka – przystanek – 35 m

Koszarowa – 400 m

Ciąg pieszy nad potokiem Kozi Bród – 274 m

Koszarowa chodnik gotowy 1 (Kopiowanie)

ul. Koszarowa

2016 r.:

T. Kościuszki – 50 m

B. Żeleńskiego – 60 m

Kościuszki – Pochyła – 250 m

Wróblewskiego deptak – łącznik ulicy Wróblewskiego z Deptakiem im. Zdzisława Krudzielskiego) 40 m

Pochyła – remont schodów terenowych na przedłużeniu ul. Pochyłej do kładki dla pieszych nad potokiem Kozi Bród – 70 m

Deptak Krudzielskiego 2016 6

ul. Pochyła – schody

PRACE ODTWORZENIOWE PO PRACACH KANALIZACYJNYCH MPWIK:

ul. Topolowa

ul. Parkowa

ul. Boya – Żeleńskiego

ul. Ariańska

ul. Ogrodowa

ul. Daszyńskiego

ul. Kościuszki (wraz z wykonaniem miejsc parkingowych, chodnikiem)

ul. Wróblewskiego

ul. Jagiellońska

ul. Szklarska

ul. Cicha

ul. Hutnicza

ul. Kablowa

Szklarska

ul. Szklarska

MZDiM przeprowadził także w Szczakowej rewitalizację rejonu w pobliżu potoku Kozi Bród – w ten sposób powstał Deptak im. Zdzisława Krudzielskiego. Wykonane zostały tam chodniki wraz z oświetleniem. Wykonane/wyremontowane zostały dwie kładki nad potokiem, a także schody prowadzące z Deptaka na ul. Pochyłą.

Deptak Krudzielskiego 2016 3

– Remont mostu nad rzeką Kozi Bród na ul. Jagiellońskiej

– remont dwóch kładek nad potokiem

– remont schodów prowadzących z ul. Pochyłej na Deptak im. Zdzisława Krudzielskiego

Remonty nawierzchni jezdni:

2014:

Wróblewskiego na długości około 180m

Ujejskiego na długości około 120m

Ogrodowa i Parkowa na długości około 80m

Kolejarzy na długości około 110m

Gagarina na długości około 370m

Jagiellońska koło kontenera na śmieci na powierzchni około 300m2

Gagarina na długości około 330m

Ujejskiego 1

ul. Ujejskiego

2015:

Jagiellońska – nakładka asfaltowa 250m

Ujejskiego – nakładka asfaltowa 410m

Cicha – nakładka asfaltowa 45m

Kolejarzy miejsca postojowe z kamienia + krawężnik

Sosina 10 kwietnia-5 (Kopiowanie)

Sosina – ciąg pieszo – rowerowy

2016, 2017, 2018 r.:

Sosnowa – nakładka asfaltowa 180m

Parkowa – nakładka asfaltowa 55m

Jagiellońska -nakładka asfaltowa 480m

wykonanie ciągu pieszo-rowerowego na Sosinie – 326m

Wróblewskiego – nakładka asfaltowa 70m

Kolejarzy – miejsca postojowe z frezu

Wróblewskiego – nakładka asfaltowa 330m

Sosnowa po2.

ul. Sosnowa

Remont mostu na ul. Jagiellońskiej

MZDiM wyremontował również most w ciągu drogi powiatowej – ul. Jagiellońskiej nad potokiem Kozi Bród. Zakres robót objął rozbiórkę starych nawierzchni chodników i jezdni, balustrad i gzymsów. Wykonane zostały nowe gzymsy, nawierzchnie, zamontowano nowe bariery. Zabezpieczono również koryto potoku pod mostem i wykonano wszelkie niezbędne umocnienia. Całość została pokryta preparatem antykorozyjnym.

Most na Jagiellońskiej3

ul. Jagiellońska – most

Sosina

MZDiM wykonał szereg w rejonie Zalewu sosina. W ramach rozpoczętej rewitalizacji wykonany został około 400 – metrowy ciąg pieszo – rowerowy tuż nad zbiornikiem.

Ułatwiony został dojazd nad Zalew od strony Pieczysk – wykonana została nawierzchnia asfaltowa na gruntowym do tej pory odcinku ul. Dembowskiego.

Oprócz tego wykonane zostało zadanie związane z rekultywacją i rozbudową infrastruktury turystycznej akwenu Sosina. Polegało ono na zagospodarowaniu terenu akwenu w zakresie dróg i parkingów. Był to pierwszy etap – od wjazdu na teren Ośrodka z ul. bukowskiej do wyjazdu z obszaru parkingów (w rejonie Ośrodka Wodnik) powstały nowe nawierzchnie jezdni, chodników jak i parkingu.

Dembowskiego Sosina gruntówka 2 (Kopiowanie)

ul. Dembowskiego

Pieczyska i Dobra:

Gruntówki:

2014 r.:

Kossaka fragment od ul. Wczasowej do ul. Modrzejewskiej – 48 m

Zarzeczna fragment od skrzyżowania z ul. Malczewskiego do skrzyżowania z ul. Modrzejewskiej – 86 m

Modrzejewskiej – 406 m

Zapolskiej 05 (Kopiowanie)

ul. Zapolskiej

2015 r.:

Zapolskiej – 411 m

Kossaka – 144 m

Zarzeczna – 462 m

Zarzeczna 001 (Kopiowanie)

ul. Zarzeczna

2016 r.:

Wczasowa – 150 m

Chodniki i schody terenowe:

Pieczyska:

2015 r.:

Solskiego – 114 m

Chocimska – 174 m

Solskiego chodnik gotowe1

ul. Solskiego

Dobra:

Jaworowa – 15 m

Remonty nawierzchni jezdni:

Dobra:

2014 rok

nakładka asfaltowa na ul. Jaworowej na długości około 530m

2015 rok

ul. Podlesie – korytowanie + kamień

2017 rok

nakładka asfaltowa na ul. Jaworowej na długości około 100m w rejonie cmentarza

Pieczyska:

2015 rok

poprawa chodnika przy szkole przy ul. Chocimskiej

2018 rok

nakładka asfaltowa na Gródku na długości około 690m

nakładka asfaltowa na ul. Chocimskiej – bocznej na trylince na długości około 170m (w planach)

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe przy ul. Sobieskiego (przy Parku Gródek)

gródek (6 of 8)

Gródek

GÓRA PIASKU:

Gruntówki:

2014 r.:

Głucha (od ul. Miedzianej do ul. Sadowej) – 60 m

Zamknięta – 60 m

Narcyza – 64 m

Dąbrówki (od ul. Jaworznickiej do końca zwartej zabudowy) – 140 m

Olszyny – 60 m

Głucha

ul. Głucha

2015 r.:

Struga – 530 m

Rydla – 91 m

Śmiała – 92 m

Górnośląska boczna – 181 m

Kaliska – 103 m

Wapniówka – 202 m

Nizinna i łącznik ulic Nizinna i Wapniówka – 80 m

Pochyła – 53 m

Końcowa (Borowiec) – 77 m

Struga 16 kwietnia-6

ul. Struga

2016 r.:

Ciemna – (od skrzyżowania z ul. Batorego do końca zwartej zabudowy) 210 m

Garbarska (Borowiec) – (od skrzyżowania z ul. Moździerzowców do skrzyżowania z ul. Smolną) 83 m

Smolna – 176 m

Smolna po2.

ul. Smolna

2017:

Moździerzowców (Borowiec) – (boczne odgałęzienie na wysokości budynku nr 7ndo budynku nr 11E

Chodniki i schody terenowe:

św. Wojciecha – Geosfera – 300 m

Oprócz tego rozebrane zostały przyczółki wiaduktu kolejowego i poszerzona została nawierzchnia jezdni – skrzyżowanie Dąbrowskiego i Batorego

Organizacja ruchu:

2017 r.:

Malowanie piktogramów i montaż linii akustycznych przy SP9 na ul. Batorego

Jaworznicka/Górnośląska – ograniczenie prędkości do 30 km/h i montaż taśm wibracyjnych – kierunek Centrum.

Wykonanie przejścia dla pieszych ul. Jaworznicka w rejonie ul. Polnej (przy przychodni), wykonanie fragmentu chodnika, wyznaczenie przystanków autobusowych.

Wykonanie piktogramów znaku A-16 wraz z paskami wibracyjnymi na ul. Jaworznickiej przy przychodni.

Oprócz tego MZDiM na bieżąco wprowadza docelowe organizacje ruchu na dawnych drogach gruntowych, które w ramach programu Czas na Gruntówki zostały wyasfaltowane.

Jaworznicka przystanek2

ul. Jaworznicka

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: