30
Wrz-2016

Prace na Warpiu zakończone

Aktualności   /  
_mg_4873-kopiowanie

W ostatnich miesiącach MZDiM wykonał szereg prac, związanych z poprawą jakości infrastruktury na drogach, chodnikach i parkingach w dzielnicy Warpie. Obok dużego zadania projektowego, którym był remont ulicy Północnej, wykonano również kilka zadań w ramach programu „Czas na Gruntówki”.
Zgodnie z obietnicą prezydenta Pawła Silberta ciężar prac modernizacyjnych został przeniesiony również do dzielnic. Remonty infrastruktury na Warpiu są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańcówmówi Tadeusz Kaczmarek, zastępca prezydenta miasta. Warto zaznaczyć, że oprócz robót zaplanowanych na rok 2016, wykonanych zostało wiele prac dodatkowych, dzięki którym kompleksowo zrewitalizowana została duża część dzielnicy. W ramach remontu ulicy Północnej została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa od ul. Wysokiej do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta. Wzdłuż drogi pojawił się jednostronny chodnik oraz wjazdy do posesji z kostki brukowej na blisko 330 metrowym fragmencie. Uzupełnione zostało również brakujące oświetlenie, wykonane zostały elementy uspokojenia ruchu oraz kanalizacja deszczowa z wpustami ulicznymi.
Niezależnie od tego dużego zadania inwestycyjnego, jakim była przebudowa ul. Północnej, przeprowadzono również modernizację gruntówek w okolicy. Nowa nakładka asfaltowa została położona m.in. na odcinku od ul. Bohaterów Getta do skrzyżowania z ul. F. Nullo. Wyasfaltowane zostały także boczne odgałęzienia ul. Północnej. W trakcie wakacji MZDIM wyremontował zdegradowany parking w rejonie Urzędu Pracy, MZNK i ZSP 3._mg_4854-kopiowanie

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: