10
Sie-2017

Tonaż w centrum miasta – wyjaśnienie

Aktualności   /  
mapa tonaż1

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi oznakowania regulującego dopuszczalny tonaż pojazdów mogących wjechać do centrum oraz powtarzającymi się w ostatnich tygodniach przejazdami wielkogabarytowych pojazdów ciężarowych przez ul. św. Barbary, publikujemy krótkie wyjaśnienie sytuacji.

Cały obszar wewnątrz kwartału ulic: Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. św. Wojciecha i ul. Chełmońskiego w Jaworznie wraz z ul. św. Barbary objęty jest zakazem wjazdu samochodów ciężarowych o masie powyżej 10 t. Funkcjonujące oznakowanie jest jasne i czytelne, co zresztą widać na załączonej schematycznej mapce. Z oznakowania wynika, że nie ma możliwości, by nie łamiąc przepisów, wielkogabarytowe samochody ciężarowe dostały się na ul. św. Barbary (w zakreskowaną na mapie strefę).

Biorąc pod uwagę, że istniejące oznakowanie wyklucza możliwość wjechania na ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, nie ma uzasadnienia, by ustawiać przy ul. św. Barbary dodatkowy znak informujący o ograniczeniu tonażu.

W związku z powyższym zaobserwowane przejazdy samochodów ciężarowych ul. Obrońców Poczty Gdańskiej, ul. Chełmońskiego czy np. ul. św. Barbary nie są spowodowane niewłaściwym, niekompletnym, nieczytelnym czy mylącym oznakowaniem. Wszystko wskazuje, że winny jest w tym przypadku tzw. czynnik ludzki, może to być celowe działanie bądź też nieuwaga kierujących pojazdami.

Niestety, sytuacja się powtarza regularnie – skutkiem takiego postępowania jest utrudnienie bądź też uniemożliwienie przejazdu np. ul. św. Barbary czy pl. św. Jana innym uczestnikom ruchu i konieczność angażowania funkcjonariuszy służb mundurowych celem przywrócenia prawidłowego ruchu na tych drogach.

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post:

Archiwum

> <
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec