16
Sie-2017

Prace MZDiM w Jeleniu

Aktualności   /  
jeleń (1 of 1) (Kopiowanie)

Miejski Zarząd Dróg i Mostów konsekwentnie stara się realizować prace drogowe w różnych częściach miasta.

Wiele z remontów nawierzchni i chodników, zadań projektowych, czy rewitalizacji przeprowadzonych zostało – i nadal jest realizowanych – w Jeleniu. Tam, gdzie jest to możliwe, to znaczy, gdzie nie ma nieuregulowanych kwestii własnościowych, czy nie ma zaplanowanych, bądź realizowanych prac innych jednostek – np. MPWiK, MZDiM sukcesywnie dąży do poprawy jakości infrastruktury drogowej.

W Jeleniu trwa obecnie prowadzona przez MPWiK budowa kanalizacji. Z tego względu prace na części ulic MZDiM będzie w stanie wykonać dopiero po zakończeniu tych robót. Jednak tam, gdzie było to możliwe, MZDiM realizuje m. in. prace w ramach programu Czas na Gruntówki, remonty chodników i nawierzchni jezdni.

Poniżej przedstawiamy przegląd prac zrealizowanych w ciągu kilku ostatnich lat w Jeleniu:

Modernizacja dróg gruntowych:

ul. Celników – boczne odgałęzienie

ul. Czerwieńskiego

ul. Galla Anonima

ul. Na Błoniach

ul. Na Stawach

ul. Szulgacza

ul. Wawrzyńskiej

ul. Na Błoniach – wszystkie odgałęzienia

ul. Drabowe Bagno

ul. Kunickiego

ul. Sielec

ul. Pastwiskowa

ul. Witkiewicza

ul. Proksy

ul. Anczyca

ul. Banachewicza

ul. Omturowców

ul. Rzepeckiego

ul. Starzyńskiego

ul. Koniówki

ul. ks. Józefa

ul. Prądzyńskiego

ul. Roździeńskiego – 200 metrowy odcinek wzdłuż toru kolejowego

ul. Brożka (obecnie trwają tam prace MPWiK)

ul. Wielki Dół (obecnie trwają tam prace MPWiK)

ul. Dolna (obecnie trwają tam prace MPWiK)

ul. Nadrzeczna (obecnie trwają tam prace MPWiK)

(obecnie trwają tam prace MPWiK)

Zadania projektowe: wykonanie nowych nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów do posesji wraz z odwodnieniem:

ul. Dąb – od granic Miasta do końca zwartej zabudowy

ul. 700 lecia – zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym wykonane zostały prace na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ludwiki Wawrzyńskiej do skrzyżowania z ulicą Stanisława Kunickiego. Prace tegoroczne dotyczą odcinka od ul. Ludwiki Wawrzyńskiej do ul. Drabowe Bagno.

Remonty odcinków chodników:

ul. Wiosny Ludów

ul. Wygoda

ul. Sulińskiego

Odcinkowe remonty nawierzchni jezdni:

ul. Sulińskiego – od okolic cmentarza do skrzyżowania z ul. Wygoda/Zwycięstwa/Celników

ul. Sulińskiego boczne odgałęzienie w rejonie Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego
dla Dzieci Niepełnosprawnych

ul. Sulińskiego – wjazd na cmentarz

ul. Wiosny Ludów – od Domu Kultury wraz ze skrzyżowaniem z ul. Wygoda – oprócz tego, na podstawie projektu, w którego posiadaniu był MZDiM, Wydział Inwestycji Miejskich UM wykonał odwodnienie (częściowo rów, cieki wodne, wpusty uliczne) wraz z nakładką asfaltową na dalszym odcinku ul. Wygoda od ul. Banasika aż do ul. Inwestycyjnej.

ul. Zwycięstwa – wykonanie odwodnienia pasa drogowego na fragmencie ul. Zwycięstwa (w rejonie posesji nr 189) wraz z wykonaniem nawierzchni po robotach kanalizacyjnych.

ul. 700 lecia

ul. 700 lecia

ul. Celników

ul. Celników

ul. Czerwieńskiego

ul. Czerwieńskiego

ul. Dąb

ul. Dąb

ul. Galla Anonima

ul. Galla Anonima

ul. Kunickiego

ul. Kunickiego

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Błoniach

ul. Na Stawach

ul. Na Stawach

ul. Sielec

ul. Sielec

ul. Sielec

ul. Sielec

ul. Sulińskiego

ul. Sulińskiego

ul. Sulińskiego w trakcie robót

ul. Sulińskiego w trakcie robót

ul. Szulgacza

ul. Szulgacza

ul. Wawrzyńskiej

ul. Wawrzyńskiej

ul. Wiosny Ludów

ul. Wiosny Ludów

ul. Wygoda

ul. Wygoda

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: