16
sty-2017

Umowa z PKM – garść informacji

Aktualności   /  
2015-04-01_11-11-50-885555_1000x

Od pewnego czasu temat komunikacji miejskiej w Jaworznie nie cichnie ani na moment. Nie ma się co dziwić – nim Mieszkańcy zdążą przyzwyczaić się do nowego udogodnienia, już pojawia się następne, o którym robi się głośno. Słowa uznania słychać zarówno w mediach – lokalnych i sąsiedzkich – jak i z ust samych użytkowników komunikacji zbiorowej.

Właśnie z powodu wyraźnie widocznych postępów w sferze rozwoju komunikacji zbiorowej do którego Prezydent Miasta przykłada szczególną uwagę, podjęte zostały kroki, by kontynuować współpracę z PKM. Biorąc pod uwagę, że zachodzące zmiany – coraz wyższa jakość świadczonych usług przy stosunkowo niskiej cenie komunikacji miejskiej – przyciągają coraz większe rzesze użytkowników, dalsza współpraca wydaje się być warta kontynuacji.

Oto dokumenty formalne, które regulują funkcjonowanie transportu zbiorowego w Unii Europejskiej, w kraju jak i w naszym mieście:

Na mocy obecnie obowiązującej umowy Operator jakim jest PKM sp. z o. o. w Jaworznie (Spółka ze 100% udziałem Gminy) wykonuje zadania własne gminy z zakresu lokalnego transportu zbiorowego (określone w Ustawie o samorządzie gminnym). Nadzór nad wykonywaniem tychże zadań sprawuje Organizator, którym z ramienia Gminy jest MZDiM w Jaworznie.

Taki system pozwolił na wprowadzanie w komunikacji miejskiej istotnych, wyraźnie odczuwalnych przez Mieszkańców zmian. Możliwe było zakupienie nowoczesnego taboru, unowocześnienie sposobu dystrybucji biletów – w tym zastąpienie tradycyjnych papierowych biletów Jaworznicką Kartą Miejską, czy rozwinięcie systemu informacji pasażerskiej. Dzięki takim posunięciom w ciągu kilku lat transport zbiorowy stał się jednym ze znaków rozpoznawczych Jaworzna. Miasto może się pochwalić niskopodłogowym i niskoemisyjnym taborem autobusowym, wyposażonym w wizualną i głosową informację pasażerską oraz automaty biletowe w części autobusów.

W roku 2017 kontynuowana będzie idea dalszego wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom pasażerów – już teraz wprowadzona została możliwość zakupu biletów poprzez terminale kartami płatniczymi. Duża część autobusów jest ponadto wyposażona w wifi, klimatyzację, czy gniazda usb.

Kolejnym etapem rozwoju możliwym do realizacji dzięki umowie z 2009 r. jest dalsza modernizacja taboru – od wiosny 2015 r. Spółka użytkuje pierwszy elektryczny autobus. Jego zakup był początkiem ścieżki jaką chce podążać Miasto wraz ze swoim Operatorem – celem jest dalsza modernizacja taboru, przy czym zmiany skoncentrowane mają być na rozwoju taboru elektrycznego. W roku 2016 Spółka dzięki posiadanej umowie mogła ubiegać się o środki unijne na zakup 22 autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą ładującą – efektem jest podpisanie w wyniku przetargu umowy na dostawę właśnie takiej ilości autobusów, które zaczną pojawiać się na jaworznickich drogach już pod koniec roku 2017.

To wszystko jest możliwe właśnie dzięki podpisaniu z 2,5 letnim wyprzedzeniem umowy pomiędzy MZDiM a PKM, której zapisy zaczną obowiązywać od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2029 roku Istotne jest, by pokazać wszelkim instytucjom dofinansowującym, że Gmina będzie wspierać swojego Operatora w dotychczasowych działaniach i zapewni jego stabilną sytuację. Podpisanie tej umowy zwiększa m. in. szanse Gminy na uzyskanie dodatkowych środków finansowych na zakup kolejnych elektrycznych autobusów wraz z infrastrukturą towarzyszącą (ładowarki) – tym razem Gmina planuje nabyć 20 sztuk autobusów tak, by w niedalekiej przyszłości zdecydowana większość taboru autobusowego w Jaworznie była cicha, bezemisyjna (ekologiczna) i tym samym jak najbardziej przyjazna mieszkańcom.

Wszystkie zrealizowane jak i planowane działania mają jeden wspólny cel – wprowadzanie kolejnych nowoczesnych rozwiązań, mających ułatwić i uprzyjemnić Mieszkańcom korzystanie z komunikacji zbiorowej. Według organizatora transportu publicznego podejmowane do tej pory działania mające na celu zachęcanie do podróżowania miejskimi autobusami przynoszą skutek i są warte kontynuacji. Mamy nadzieję, że jak poprzednie lata i te kolejne będą pełne owocnej współpracy zmierzającej do usprawniania i unowocześniania komunikacji miejskiej w Jaworznie.

stork-889963_1280 (Kopiowanie)

0

 likes / 0 Komentarze
Poleć ten post: